Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Oferty - Ogłoszenia

Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Jolanta Caban
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Jolanta Caban
więcej ogłoszeń

Sławomir J. Magala


powiększ/zoom

ur. 1950

Historia sztuki

Prof. dr Slawomir J. Magala kształcił się w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest profesorem zarzadzania miedzykulturowego i kieruje zakładem nauk o organizacji i zarzadzaniu zasobami ludzkimi Rotterdam School of Management uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Do jego publikacji zaliczamy m.in. nastepujace ksiazki - “Georg Simmel”(1980), “Miedzy giełdą a śmietnikiem: eseje simmlowskie”(1999), “Polski teatr studencki jako element kontrkultury”, “Fotografia w kulturze współczesnej”, “Walka klasowa w bezklasowej Polsce”(“Class Struggle in Classless Poland”, pod pseudonimem Stanislaw Starski, 1982), “Kompetencja miedzykulturowa” (Cross Cultural Competence, 2005, polski przekład 2010), “Zarzadzanie znaczeniem w organizacjach” (“The management of Meaning in Organizations”, 2009). Tłumaczył na polski Susan Sontag (właśnie ukazało się wznowienie jego przekładu “O fotografii”, nakładem wydawnictwa Karakter, 2009), Johna Bartha, Samuela Becketta, Normana Mailear, Alfreda Whiteheada i George’a Ritzera.

Żonaty, dwoje dzieci, mieszka w Holandii podziwiając estetyzacje życia codziennego i śledząc przygody sztuki współczesnej udomowionej na drodze indywidualizacji i wirtualnej komunikajci multimedialnej. Obecnie bada przeksztalcenia treści kulturalnych pod wpływem utowarowienia komunikowanych w globalnych wioskach przekazów.

(bez tytułu)
 
   powrót