Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Oferty - Ogłoszenia

Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
Jolanta Caban
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
więcej ogłoszeń

Lucjan Adwentowicz


1902 - 1937

Malarstwo

Członek ugrupowania Pryzmat. Studia rozpoczoł we Lwowie w 1921 pod kierunkiem Sichulskiego, od 1922 studiował w krakowskiej ASP początkowo u Mehoffera, a następnie u Pankiewicza i Kowarskiego. Dyplom uzyskał w 1928 i wyjechał do Włoch na stypendium Funduszu Kultury Narodowej.
Brał udział we wszystkich wystawach Pryzmatu. Początkowo interesował się portretem, potem eksperymentował z kolorem, zainteresował się malarstwem ściennym w związku z projektami dla Wawelu.
W latach 1936-37 leczył się w sanatorium gruźliczym w Otwocku, gdzie powstał przejmujący cykl gwaszy z życia szpitalnego.

Konny tramwaj
Przed zabiegiem, 1936-37
 
   powrót