Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Oferty - Ogłoszenia

Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
więcej ogłoszeń

Eugeniusz Gerlach


powiększ/zoom

ur. 1941

Malarstwo, Grafika

Urodził się w roku 1941 w Bieniawie k. Tarnopola (na kresach wschodnich). Na ziemie odzyskane przybył w roku 1946 zamieszkując w Paczkowie (powiat Nysa). W 1960 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 1960-1966 studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. Wacław Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa.
Od roku 1966 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W swoim dorobku ma kilkadziesit wystaw indywidualnych m.in.: Galeria „Rytm” - Kraków (1969), Muzeum Okręgowe - Przemyśl (1976), Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - Kraków (2001), Galeria „Turley” - Kraków (2006), Muzeum Sportu w Warszawie (2011).
Obrazy Gerlacha znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in.: w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA.

Postać z kosmosu
Instrumenty
Torreador
Wędrowiec

zobacz wszystkie (27)    

Informacje dodatkowe

 
   powrót