Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Muzeum im Jerzego Dunin-Borkowskiego


http://www.muzeumkrosniewice.pl

Plac Wolności 1
99-340 Krośniewice
tel. (48 24) 252 33 47
tel. / fax: (48 24) 252 44 96


Fundatorem i patronem Muzeum w Krośniewicach jest jeden z największych polskich kolekcjonerów XX w. – Jerzy Dunin-Borkowski. Jego zbiory liczą ponad dziesięć tysięcy eksponatów: cennych dzieł sztuki (obrazy, rycin, rysunki i akwarele), wyrobów rzemiosła artystycznego, archiwaliów, numizmatów, pamiątek po wybitnych Polakach, a także pięciotysięczny unikalny księgozbiór.

Już w latach 50. udostępnił swą kolekcję w prywatnym „Muzeum nad Apteką”, a pod koniec kolejnej dekady ustanowił wyjątkową nagrodę – pierścień „Digno Amicitiae" („Godny Przyjaźni”), wręczany wybitnym kolekcjonerom i przyjaciołom domu. Kontynuacją tego wyróżnienia jest Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego wręczana w Muzeum w Krośniewicach od 2002 r. za wybitne osiągnięcia kolekcjonerskie i popularyzację tej idei oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i za granicą.

24 września 1978 r. Jerzy Dunin-Borkowski przekazał swą kolekcję Muzeum Narodowemu w Warszawie. Wkrótce potem Muzeum w Krośniewicach rozpoczęło działalność jako instytucja państwowa. Wielokrotnie zmieniał się jej status, by ostatecznie stać się samodzielną instytucją wojewódzką. Muzeum zajmuje się także działalnością naukową, edukacyjną, wydawniczą, wystawienniczą (cykl ekspozycji czasowych: „Współcześni Kolekcjonerzy Polscy").

Wśród stałych ekspozycji na szczególna uwagę zasługuje „Gabinet kolekcjonera”, „Sala gen. Władysława Sikorskiego” i „Sala portretowa” z galerią obrazów Marcello Bacciarellego. Natomiast „Salonik” ozdabiają prace m.in. Olgi Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Artura Grottgera, Stanisława Podkowińskiego. Wśród kolekcjonerskiej ekspozycji „Malarstwa i grafiki” obok znakomitej galerii portretów szlacheckich (polscy anonimowi malarze, XVIII-XIX w.) znajdują się również akwarele Nikifora Krynickiego.

Jerzy Dunin-Borkowski obok materialnych pamiątek pozostawił również kolekcjonerskie przesłanie: „Nie niszczcie tego, co należało do ojców”.

 
   powrót