Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Kolekcja Ewy & Marka Kabatów 

Ewa Kabat ukończyła wydział matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Marek Kabat, absolwent wydziału chemii tej samej uczelni, pracował później w Polskiej Akademii Nauk, gdzie obronił pracę doktorską i habilitacyjną. Od lat 90. mieszkają w Ameryce. Ewa Kabat jest nauczycielką matematyki w szkole średniej przy Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku, a Marek Kabat pracuje jako chemik w dużej firmie farmaceutycznej.

„ W szkole podstawowej zbierałem autografy głównie pisarzy. Mam nawet podpis prof. Tadeusza Kotarbińskiego — wspomina Marek Kabat. - Kolekcjonowanie sztuki rozpocząłem w Ameryce od obrazów brytyjskich. Na początku pobytu w USA nie wiedziałem, że można spotkać tyle dobrego malarstwa polskiego. Przełomowym dla mnie momentem było nawiązanie znajomości, która przekształciła się w przyjaźń, z Markiem Walickim, mającym ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w kolekcjonowaniu polskiej sztuki. Stał się on moim doradcą. Ciekawe jest to, że w latach 80., mieszkając jeszcze w Polsce, słuchałem w radiu reportaży i komentarzy politycznych Marka Walickiego, wówczas dyrektora polskiej sekcji Głosu Ameryki.

Internet ułatwił mi dostęp do zasobów różnych galerii i domów aukcyjnych rozsianych po całym świecie. W ten sposób zetknąłem się z Weiss Gallery w Monachium, która miała na sprzedaż dużą kolekcję dobrych obrazów polskiego „monachijczyka” Romana Kochanowskiego (1857-1945). Nabyliśmy wtedy z żoną ponad 80 procent tej kolekcji. Roman Kochanowski był przez długi czas zapomnianym malarzem i dopiero stosunkowo niedawno został ponownie „odkryty” w Polsce. Malarz ten, wykształcony w Krakowie i Wiedniu, mieszkał na obczyźnie (głównie w Monachium) od około 1881 r. aż do śmierci. Tam ożenił się z Niemką, przeżył dwie wojny światowe i zmarł w 1945 r. nie wyzbywając się nawet w czasach hitlerowskich polskiego obywatelstwa. Może to moje zainteresowanie a obecnie zauroczenie malarstwem Kochanowskiego bierze się również z tego, że sam jestem emigrantem z przypadku, a krajobrazy jego są tak liryczne i nostalgicznie polskie? Krajobrazy i scenki rodzajowe jakie Kochanowski malował należą w większości już do przeszłości. Przypominają mi nieustannie sceny z dzieciństwa z jakimi zetknąłem się w latach 60. odwiedzając krewnych w mazowieckich wsiach.

Poszukiwanie polskich obrazów na rynkach zagranicznych jest dla mnie polowaniem ze świadomością, że mam równocześnie wielu konkurentów. Najważniejszym momentem jest nadejście przesyłki z obrazem, bo dopiero wtedy mogę bez pośpiechu przyjrzeć się kompozycji śledząc nawet pojedyncze pociągnięcia pędzla. Kolekcjonerstwo traktuję jako hobby o dużym ładunku emocjonalnym. Analizowanie dobrej pracy malarza, który zwykle już odszedł, jest ważnym dla mnie przeżyciem.

Kilka lat temu zobaczyłem w jednym z katalogów aukcyjnych firmy Sotheby’s wspaniały obraz Wojciecha Gersona „Odpoczynek w szałasie góralskim”. Okazało się, że obraz ten należący do rodziny Kronenbergów zaginął w Warszawie w czasie II wojny światowej. Łatwo było sprawdzić, że jest on wpisany w Polsce do rejestru dzieł zaginionych. Wraz z Markiem Walickim zawiadomiliśmy o tym Sotheby’s, spadkobierców właścicieli oraz ministra Bogusława Winida z Ambasady Polskiej w Waszyngtonie. Obraz został “zaaresztowany” w Londynie. Spadkobiercy nadal próbują odzyskać obraz obiecując udostępnić go Muzeum Narodowemu w Warszawie”.
Czesław Czapliński
Zygmunt Sidorowicz (1846-1881)
Zygmunt Ajdukiewicz (1861-1917)
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945
R. Kochanowski - "Pastwisko nad rzeką"
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945)
Irena Weiss (Aneri) (1888-1981)
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-1945)
Roman Kochanowski (1857-194
Roman Kochanowski (1857-1945)

 
   powrót