Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce


http://www.pilsudski.org

Józef Piłsudski Institute of America
180 Second Avenue
New York, NY 10003
tel. 212 505-9077
fax 212 505-9052


Instytut Józefa Piłsudskiego powstał w 1943 r. w Nowym Jorku, jako kontynuacja założonego w Warszawie 20 lat wcześniej Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski (od 1936 r. - im. Józefa Piłsudskiego).

Założycielami byli m. in. F. Januszewski - wydawca Dziennika Polskiego z Detroit; M. F. Węgrzynek - wydawca Nowego Świata z Nowego Jorku oraz trzej ministrowie II Rzeczypospolitej - I. Matuszewski, H. Floyer-Rajchman i prof. Wacław Jędrzejewicz.

Przez ponad pół wieku działalności Instytut zachował niezależność, gromadząc, przechowując, opracowując i publikując rocznik „Niepodległość”. Do najcenniejszych zbiorów Instytutu należą m.in. archiwum Adiutanta Wodza Naczelnego z lat 1918 - 1922, zespoły archiwalne marszałka Piłsudskiego, ministra Becka, marszałka Śmigłego-Rydza, generałów Sosnkowskiego i Rozwadowskiego. Zbiór około 2 tysięcy tytułów prasowych, w tym największy poza Polską zbiór prasy niezależnej. Ponadto zdjęcia, mapy, karty i stemple pocztowe z lat 1914 - 1921, kolekcja odznaczeń wojskowych i pamiątek związanych z wybitnymi Polakami.

Oprócz zbioru historycznych dokumentów, niezwykle cenna jest kolekcja obrazów olejnych, akwarel, rysunków i rycin polskich (ponad 240 pozycji), a wśród nich prace: Jana Matejko, Juliusz Kossak, Józef Brandt, Wojciech Gerson, Leon Wyczółkowski, Aleksander Gierymski, Julian Fałat, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański.

Profesor Zbigniew Brzeziński pisał: „Instytut Józefa Piłsudskiego jest nie tylko skarbnicą cennych i historycznie unikalnych archiwaliów, jest także żywym pomnikiem zaangażowania w walkę o niepodległość Polski pod duchowym przywództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie, kiedy Polska jest znów niepodległa i walczy o umocnienie swojej suwerenności, przykład Piłsudskiego inspiruje Polaków w ich patriotycznych dążeniach.”

na podst. artykułu Czesława Czaplińskiego

Informacje dodatkowe


 
   powrót