Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Muzeum Pałac w Wilanowie


http://www.wilanow-palac.art.pl

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
tel. (48 22) 842 81 01
fax, (48 22( 842 31 16
Dyrektor Paweł Jaskanis


Muzeum Pałacu w Wilanowie do 1995 r. było oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Mieści się na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego z drugiej połowy XVII w., który pełnił funkcję rezydencji królewskiej, a następnie arystokracji. Do stałej ekspozycji należą wnętrza pałacowe m.in. apartamenty królewskie Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery (1677-1696), a także zbiory malarstwa (m.in. w Galerii Portretu Polskiego XIV-XIX w.), rzeźby starożytnej, rzemiosła artystycznego i grafiki. Początek tej kolekcji zawdzięcza Wilanów – Stanisławowi Kostce Potockiemu, który sprowadził z zagranicy wiele cennych dzieł, a w 1805 r. udostępnił wnętrza pałacu dla zwiedzających, tworząc jedno z pierwszych europejskich muzeów publicznych. Pałac odrestaurowany po zniszczeniach wojennych, został ponownie otwarty w 1962 r.

Najważniejsze wystawy sztuki polskiej w 2006 roku
„Wojciech Weiss. Twórczość graficzna”
(kwiecień – maj)
Retrospektywna wystawa ok. 200 prac graficznych znakomitego młodopolskiego malarza.

„Śladami prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka bizantyjska na przełomie XIX i XX wieku”
(wrzesień – listopad)
Wystawa przybliżała drogi, którymi twórczość prerafaelitów trafiała do Polski i ukazywała inspiracje rodzimych twórców. Wśród obrazów i grafik znalazły się m.in. prace S. Wyspiańskiego, J. Mehoffera, J. Malczewskiego.

Informacje dodatkowe


 
   powrót