Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Muzeum Narodowe w Warszawie


http://www.mnw.art.pl

Aleje Jerozlimskie 3
00-495 Warszawa
tel. (+48 22) 621 10 31, 629 30 93
fax (+48 22) 622 85 59
p.o. Dyrektor Naczelny Andrzej Maciejewski


 

Historia Muzeum Narodowego w Warszawie zaczyna się pośrednio od utworzenia Muzeum Sztuk Pięknych w 1862 r. Współczesne dzieje tej instytucji datowane są symbolicznie na 1916 r., a uroczyste otwarcie gmachu głównego, w którym nadal koncentrują się najważniejsze wydarzenia polskiego muzealnictwa, nastąpiło dopiero w 1938 r.

„Bez świadomości kontekstu historii XX wieku w Warszawie nie można ocenić ani zbiorów warszawskiego Muzeum, ani sposobów ich prezentacji, są one bowiem częścią złożonego zjawiska tożsamości kulturowej mieszkańców” – przypomina Dorota Folga-Januszewska, a w szkicu przybliżającym historię instytucji, dodaje refleksję o czasach obecnych: „Muzeum Narodowe w Warszawie wymaga z pewnością, tak jak większość muzeów naszego czasu gruntownej reformy organizacyjnej, zwłaszcza w zakresie przestrzeni ekspozycji i systemu medialnego udostępniania zbiorów”. Plany rozbudowy i unowocześnienia muzeum od prawie 10 lat czekają na realizację.

Z powodu braku wystawienniczej przestrzeni zaledwie nikły procent wszystkich zbiorów (ok. 3-4 %) udostępniony jest widzom w siedmiu stałych galeriach: Sztuki Starożytnej, Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego, Sztuki Średniowiecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, Malarstwa Europejskiego wraz z Gabinetem Pasteli Malarstwa Polskiego wraz z Gabinetem Miniatur, Sztuki Zdobniczej, Sztuki Polskiej XX w. (chwilowo nieczynna). Dopełnieniem stałych ekspozycji są tzw. zbiory studyjne, do których należy m.in. wzornictwo współczesne, zbiory orientalne i wszystkie obiekty na podłożu papierowym (grafiki, rysunki, starodruki, fotografie).

Najliczniej reprezentowana jest Galeria Malarstwa Polskiego z dziełami datowanymi od XVI w. z cezurą roku 1764, aż do wybuchu I wojny światowej (1914 r.). Wśród 430 obrazów malarzy polskich i obcych (ale tworzących w Polsce), szczególne są prace m.in. Piotra Michałowskiego, Artura Grottgera, Henryka Rodakowskiego, Jana Matejki, Wojciecha Gersona, Józefa Brandta, Henryka Siemiradzkiego, Wojciecha Kossaka, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Pankiewicza, Jacka Malczewskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Wojciecha Weissa i Władysława Ślewińskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej i Witolda Wojtkiewicza.

Dopełnieniem tych zbiorów jest Galeria Sztuki Polskiej XX w. Dotychczasowa ekspozycja miała charakter stały i koncentrowała się na okresie od 1910 r. do 1949 r. Obecnie trwają prace przygotowujące prezentacje innej część kolekcji, przede wszystkim z lat 40. i 50. XX w. (otwarcie planowane na 22 lutego 2007 r.). W zbiorach Muzeum Narodowego znajdują dzieła przybliżające wszystkie główne nurty sztuki minionego stulecia, w tym prace: S.I. Witkiewicza, L. Chwistka, T. Czyżewskiego, W. Strzemińskiego, H. Stażewskiego, K. Kobro, B. Cybisa, T. Kantora, J. Nowosielskiego oraz polskich malarzy związanych z Ecole de Paris.


Najważniejsze wystawy sztuki polskiej w 2006 roku

„Józef Pankiewicz 1866 – 1940. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin.”
(styczeń –marzec)
kurator wystawy – Elżbieta Charazińska
Wielka monograficzna wystawa jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, prezentująca około 200 obrazów olejnych, 150 rysunków i 100 grafik. Podkreśla też jego zasługi w kształtowaniu artystycznych postaw postimpresjonistycznej i ekspresjonistycznej awangardy kręgu Ecole de Paris oraz malarstwa kolorystycznego Komitetu Paryskiego.

„Rafał Malczewski i mit Zakopanego”
(kwiecień – czerwiec)
komisarze wystawy – Dorota Folga Januszewska, Teresa Jabłońska
Ta ekspozycja silnie weryfikuje wiedzę na temat Rafała Malczewskiego. Owszem pozostaje synem wielkiego malarza symbolisty - Jacka Malczewskiego, ale już w innej skali. Widzimy wielkiego indywidualistę, malarza, rysownika, pisarza, fotografa, filmowca, dziennikarza i wielbiciela sportów ekstremalnych. Dodatkowym walorem wystawy jest „mitologizacja” zimowej stolicy Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego.

„Sztuka XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego”
(maj – sierpień)
kurator wystawy – Dorota Folga Januszewska
Muzealne zbiory liczą ponad 148 tysięcy dzieł sztuki XX wieku. Wybór prezentowanych na wystawie dzieł (z powodu niedostatku wystawienniczej przestrzeni – tylko 44) uzupełniają media elektroniczne (około 300 reprodukcji), które w pośredni sposób mogą przybliżyć różnorodność i bogactwo artystycznych postaw niedawno minionego stulecia.

„Miłośnicy grafiki i ich kolekcje”
(lipiec – październik)
komisarze wystawy: Ewa Frąckowiak, Anna Grochala
Wystawa prezentuje postacie polskich kolekcjonerów XIX i XX wieku wraz z ich zbiorami, przekazanymi Muzeum Narodowemu. Wśród ponad 350 prac powstałych od XVI w. do początku XX w. znajdują się grafiki znakomitych europejskich twórców (np. A. Dürera) i polskich m.in. J.P. Norblina, A. Orłowskiego, L.Wyczółkowskiego.


Wydarzenia 2006 / Z życia obrazów

lipiec:
Do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie powrócił obraz Jana Matejki „Portret Karola Podlewskiego” (1882), zaginiony i wpisany do katalogu dzieł zrabowanych przez Niemców podczas II wojny światowej.

Obraz zakupiono do zbiorów narodowych w marcu 1925 r. Znajdował się tam jeszcze w czasie Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji stolicy (1944), wraz z innymi dziełami sztuki został wywieziony do zamku Fischhorn. Jednak na austriackiej ziemi ślad po nim zaginął i odnalazł się dopiero w Stanach Zjednoczonych w prywatnej kolekcji. Jego właściciele po poznaniu proweniencji dzieła zdecydowali o zwrocie obrazu do Warszawy.
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego
Galeria Malarstwa Polskiego

Informacje dodatkowe


 
   powrót