Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


http://www.csw.art.pl

Aleje Ujazdowskie 6
00-461 Warszawa
tel. (+ 48 22) 628 12 71 (73)
fax:(+ 48 22) 628 95 50


Zrekonstruowany zamek w stylu wczesnego baroku jest siedzibą Centrum Sztuki Współczesnej. Jego historia sięga początków XVII w., gdy pełnił funkcję rezydencji królewskiej m.in. dynastii Wazów (od 1624 r.), Augusta II (od 1702 r.) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1766 r.), a kończy – decyzja o odbudowie według najwcześniejszej wersji architektonicznej i przekazanie Zamku Ujazdowskiego środowisku artystów (początek lat 80. XX w.).
Centrum Sztuki Współczesnej istnieje od 1985 r., „jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Istotą programu Centrum jest ukazywanie różnorodnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie”.
Oprócz bogatego programu wystaw (ok. 50 rocznie), Centrum otwarte jest na różnorodne wydarzenia artystyczne m.in. performances, koncerty, prezentacje teatru wizualnego, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki video oraz spotkania związane z literaturą współczesną i kinem (ok. 300 rocznie). Działa tam również Biblioteka i Czytelnia Artystyczna wraz z Videoteką, w której udostępniane są m.in. nagrania z wydarzeń artystycznych. Do różnorodnych projektów edukacyjnych włączony jest także program Artists-in-Residence, umożliwiający międzynarodową stypendialną wymianę artystów z całego świata.
Od 2002 r. w części sal Zamku prezentowana jest stała ekspozycja Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej (pokazywana fragmentarycznie w latach 1992, 1994, 1996-1997). Wskazuje ona na najważniejsze dzieła powstałe od lat 60. i stanowi swoistą dokumentację kilkuset wystaw zorganizowanych w Zamku od 1990 r.
W kolekcji CSW znajdują się prace zagranicznych i polskich artystów, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Pawła Althamera, Mirosława Bałka, Jerzego Beresia, Tomasza Ciecierskiego, Stanisława Dróżdża, Edwarda Dwurnika, Stefana Gierowskiego, Izabelli Gustowskiej, Jarosława Kozłowskiego, Katarzyny Kozyry, Zofii Kulik, Pawła Kwieka, Dominika Lejmana, Zbigniewa Libery, Marcina Maciejowskiego, Roberta Maciejuka, Jarosława Modzelewskiego, Romana Opałki, Joanny Rajkowskiej, Józefa Robakowskiego, Wilhelma Sasnala, Henryka Stażewskiego, Leona Tarasewicza, Krzysztofa Wodiczko, Artura Żmijewskiego.


Najważniejsze wystawy sztuki polskiej w 2006 roku

„W samym centrum uwagi”
(2005/2006)
Wielomiesięczny projekt poświęcony polskiej sztuce współczesnej, na który złożyło się osiem części z prawie 30 wystawami indywidualnymi, pokazami, projekcjami filmowymi i akcjami publicznymi.
(styczeń – luty) część 3 – prezentacja artystów związanych ze sztuką nowych mediów (wideo-malarstwo, cyfrowe przetwarzanie obrazów, foundfootage, projekty na bazie gier komputerowych) m.in. Kuba Bąkowski, Hubert Czerepok, Dominik Lejman, Janek Simon.
(styczeń – marzec) część 4 – komentarz do polskiej rzeczywistość okresu transformacji. Artyści wykorzystali materiały i strategie funkcjonujące w otaczającej nas ikonosferze komunikacyjno-informacyjnej, takie jak fragmenty tekstów z gazet (Jadwiga Sawicka), plakaty czy billboardy (grupa Twożywo), wykresy, statystyki, tabele i sondaże charakterystyczne dla marketingowej perswazji (Ryszard Górecki).
(marzec- kwiecień) część 5 – doświadczenie przestrzeni, pojmowanej zarówno w wymiarze fizycznym, jak i intelektualnym, zmysłowym i emocjonalnym wyrażone w pracach Macieja Kuraka, Moniki Sosnowskiej, Piotra Wyrzykowskiego.
(kwiecień – maj) część 6 – zwrócona do postawy (neo)romantycznej, reinterpretacji istniejących już tekstów kultury, obiektów, obrazów i narracji, także przez technikę found footage. Prace Agnieszki Brzeżańskiej, Maurycego Gomulickiego, Aleksandry Polisiewicz i Tomasza Kozaka
(maj-lipiec) część 7 – punktem wyjścia jest próba odtworzenia rzeczywistości zgodnie z tradycją mimetyzmu i realizmu, ale w pracach Roberta Kuśmirowskiego, Rafała Bujnowskiego i Roberta Maciejuka jest ona artystycznie zindywidualizowana, pełna zakrzywień, deformacji i przesunięć.
(czerwiec-lipiec) część 8 – Julita Wójcik, Jarosław Kozakiewicz,Michał Budny nawiązują bezpośredni dialog z otoczeniem współczesnego człowieka i tym, czego doświadczamy w zwykłym, codziennym postrzeganiu.
(lipiec-wrzesień) część 9 – indywidualna wystawa Joanny Rajkowskiej pt. „Zostaw to” odnosi się do pamięci, obciążającej przestrzeń fizyczną, symboliczną i społeczną oraz do pragnienia znalezienia sobie w tej przestrzeni swego miejsca.
(lipiec-wrzesień) część 10 – w pracach Pauliny Ołowskiej i Wilhelma Sasnala (polscy artyści „nowej fali”) sztuka staje się intensyfikacją wyobraźni.

„W Polsce czyli gdzie”
(sierpień- październik)
Wystawa, pracami ponad 70 artystów, próbuje odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób sztuka współczesna sytuuje się na „mapach” przynależności kulturowych, geograficznych, historycznych, politycznych, narodowych? W jakie relacje wchodzi z przestrzenią, w której powstaje? Co wytycza granice jej terytorialnej tożsamości? Do jakich tradycji, symboli, stereotypów odwołuje się podejmując lub przemilczając kwestię swej lokalizacji?

Informacje dodatkowe


 
   powrót