Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych


http://www.zacheta.lublin.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 68 (pokój 205)
20-002 Lublin
tel. (+48) 601 248 778


Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych rozpoczęło działalność we wrześniu 2005 r., a jego idea wpisuje się w Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu” ustanowiony przez Ministra Kultury RP. Natomiast inicjatorem powstania Towarzystwa i mecenasem Kolekcji Sztuki Współczesnej Lubelskiej Zachęty jest Janusz Palikot.
Działalność Towarzystwa obejmuje m.in. promocję polskiej sztuki współczesnej, przywrócenie tradycji mecenatu artystycznego i stworzenie reprezentatywnej kolekcji sztuki najnowszej. Zapoczątkował ją „Biały obraz” Mikołaja Smoczyńskiego oraz fotogram z VIII „Pokazu synkretycznego” Włodzimierza Borowskiego – podarowane 18 września 2005 r. przez W. Dąbrowskiego Ministra Kultury RP.
Celem nadrzędnym na najbliższe lata dla Lubelskiego Towarzystwa stało się utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesności - Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które będzie łączyło działalność wystawienniczą, artystyczną, społeczną, edukacyjną, rekreacyjną i rozrywkową.
Prace z lubelskiej kolekcji pokazywane m.in. na zbiorowej wystawie Regionalnych Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych („Nowe kolekcje Sztuki Współczesnej” Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2006) oraz na indywidualnej ekspozycji („Kolekcja” Muzeum Lubelskie, 2006). Dziś zbiory obejmują prace m.in. Mirosława Bałki, Jerzego Beresia, Włodzimierza Borowskiego, Stanisława Dróżdża, Elizy Galey,Zdzisława Kwiatkowskiego, Zofii Kulik, Natalii LL, Dominika Lejmana, Teresy Murak, Józefa Robakowskiego, Mikołaja Smoczyńskiego, Urszuli Ślusarczyk, Jan Świdzińskiego, Leon Tarasewicza, Tomasza Tatarczyka.

Informacje dodatkowe


 
   powrót