Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. I. J. Paderewskiego


Łazienki Królewskie
ul. Agrykoli 1
00-460 Warszawa
tel. (+48 22) 625 79 44


 

Muzeum Wychodźstwa Polskiego ma ilustrować prawdę o fenomenie naszej emigracji, jak dotad niezatrzymanej i ciagle postępujacej.

Przygotowujemy wystawy czasowe dotyczace wychodźstwa Polaków w różne strony świata do 1918 r., jak również tworzymy wystawy – portrety pojedynczych, wybitnych emigrantów.

W okresie powojennym, który przyniósł tyle rozczarowań Polakom przebywajacym za granica, kontakty ich z krajem ojczystym musiały być zdawkowe. Dopiero dzisiaj nabieraja one rumieńców. Trzeba ten blask słońca wykorzystać! Niestety, poczucie beznadziejności prowadziło nieraz do zatraty pamiatek, do ich lekceważenia. Młody człowiek mógł wyrzucić na śmieci pamiatki po dziadkach. Oby te obawy były płonne. Żyjacy niech zajrza do szuflad, może jeszcze tam znajda stare fotografie, listy, ksiażki, odznaczenia, dyplomy, narzędzia pracy, mundury lub osobiste przedmioty. Chętnie je przyjmiemy. Może przydadza się jako materiał uzupełniajacy nasza ekspozycję, zbiór muzealny i archiwalny.

Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, dysponujac znaczna powierzchnia ekspozycyjna i magazynowa, jest otwarte na przyjmowanie darów lub depozytów.

Bo muzeum nasze to w przyszłości również składnica pamiatek, a te – to skarb narodowy.

Dyrektor Muzeum Wychodźstwa Polskiego
im. I.J. Paderewskiego
i Muzeum Łazienki Królewskie

Profesor Marek Kwiatkowski

 
   powrót