Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Muzeum Historii Fotografii im.Walerego Rzewuskiego w Krakowie


http://www.mhf.krakow.pl/

30-045 Kraków
ul. Józefitów 16
tel.: (48) (12) 634-59-32; 634 45 97; 631 04 56
fax: (48) (12) 631-04-55 w: 27
Dyrektorem muzeum jest mgr Maciej Beiersdorf.


 

Jedyna w Polsce państwowa instytucja o tym profilu, powołane zostało w grudniu 1986 roku. Obecną siedzibą Muzeum jest, wpisana do rejestru zabytków, willa przy ulicy Józefitów 16.
Muzeum gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z dziedziny fotografii, historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Prowadzi działalność naukową, oświatową, wystawienniczą i wydawniczą.

 
   powrót