Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Muzeum Narodowe w Krakowie


http://www.muzeum.krakow.pl

ul. 3 maja 1
30-062 Kraków
tel. (+48 12) 295 56 00
fax (+48 12) 295 55 55
dyrektor mgr Zofia Gołubiew


Muzeum Narodowe w Krakowie założone w 1879 r. jest najstarszą tego typu instytucją w Polsce. Skromne początkowo zbiory powiększały się szybko dzięki dotacjom i prywatnym kolekcjonerom, którzy hojnie przekazywali obrazy, rzeźby, grafiki, numizmaty, starodruki, rękopisy i pamiątki rodowe.

Dziś oprócz Sukiennic i gmachu głównego zbiory muzeum mieszczą się w siedmiu historycznych budynkach w centrum Krakowa i tworzą wyjątkową strukturę muzeów, z przewagą tzw. biograficznych m.in. Jan Matejki czy Stanisława Wyspiańskiego.

Narodową kolekcję stanowią przede wszystkim dzieła sztuki polskiej XIX w (około półtora tysiąca eksponatów). Jej najważniejszą część można było dotychczas oglądać w Sukiennicach, ale na czas remontu, przez najbliższe dwa lata będzie eksponowana w 16 salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Kolekcje tworzą arcydzieła Jan Matejki, Maurycego Gottlieba, Henryka Rodakowskiego, Józefa Simmlera, Witolda Pruszkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Stanisława Witkiewicza i liczne prace Piotra Michałowskiego czy Henryka Siemiradzkiego.

Natomiast w gmachu głównym, oprócz wystaw tymczasowych, można zwiedzić Galerię Sztuki Polskiej XX w, w której znajduje się bogaty zbiór dzieł młodopolskich, m.in. prace Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Wojtkiewicza oraz artystów dwudziestolecia międzywojennego, aż po tzw. I i II Grupę Krakowską.


Najważniejsze wystawy sztuki polskiej w 2006 roku

„Janina Kraupe-Świderska. Retropsektywa”
(marzec – maj)
kurator wystawy Anna Budzałek
Ekspozycja łączy wszystkie okresy i nurty twórczości artystki związanej z Grupą Krakowską: obrazy z lat 40., słynny cykl „Metamorfoz” z kolejnej dekady i dzieła najnowsze.

„Józef Pankiewicz 1866 – 1940. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin.”
(czerwiec – sierpień)
kurator wystawy – Elżbieta Charazińska
Wielka monograficzna wystawa jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, prezentująca około 200 obrazów olejnych, 150 rysunków i 100 grafik. Podkreśla też jego zasługi w kształtowaniu artystycznych postaw postimpresjonistycznej i ekspresjonistycznej awangardy kręgu Ecole de Paris oraz malarstwa kolorystycznego Komitetu Paryskiego.

„Fin de siecle w Krakowie. Grafika użytkowa, tkaniny, rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”
(do 17 września)
Większość z pół tysiąca eksponatów prezentowanych na wystawie wydobyto z magazynów po raz pierwszy. Przeważają plakaty (najstarszy z 1897 r.) autorstwa taki mistrzów jak Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Teodor Axentowicz, Leopold Gottlieb, Karol Frycz, Kazimierz Sichulski, Władysław Skoczylas czy Wojciech Weiss. Młodopolski styl prezentują też szkła artystyczne, szyby dekoracyjne, suknie i buty, bielizna damska, nakrycia głowy, wyroby złotnicze i meble.

„Jerzy Panek 1918 – 2001”
(wrzesień – listopad)
Wystawa z cyklu „Graficy z Krakowa” przybliża twórczość mistrza powojennego drzeworytu, ale też pełnego pasji malarza i doskonałego rysownika. Ekspozycja gromadzi ponad 300 grafik, obrazów, rysunków ze zbiorów publicznych i prywatnych oraz liczne, deski drzeworytnicze, podarowane przez artystę krakowskiemu muzeum.

„Rafał Malczewski i mit Zakopanego”
(listopad 2006 – styczeń 2007)
komisarze wystawy – Dorota Folga Januszewska, Teresa Jabłońska
Ta ekspozycja silnie weryfikuje wiedzę na temat Rafała Malczewskiego. Owszem pozostaje synem wielkiego malarza symbolisty - Jacka Malczewskiego, ale już w innej skali. Widzimy wielkiego indywidualistę, malarza, rysownika, pisarza, fotografa, filmowca, dziennikarza i wielbiciela sportów ekstremalnych. Dodatkowym walorem wystawy jest „mitologizacja” zimowej stolicy Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego.


Wydarzenia 2006 / Z życia obrazów

sierpień
1. Obraz Aleksandra Gierymskiego „Villa Borghese” z cyklu pejzaży włoskich wzbogacił kolekcję Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzieło zakupiono od prywatnego kolekcjonera w ramach rządowego programu „Dziedzictwo Kulturowe”. Nowy nabytek uzupełnia kolekcję ponad dwudziestu obrazów jednego z najwybitniejszych malarzy końca XIX w.

2. Kolejnym nowym obrazem do kolekcji Muzeum, sfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe jest olej Zbyluta Grzywacza „Kolejka jeszcze trwa” z 1973 r. Wzbogaca on największy w Polsce zbiór prac tego artysty (57 obiektów), które w drugiej połowie 2007 r. zostaną zaprezentowane na największej, pośmiertnej, retrospektywnej wystawie malarza.

wrzesień/październik
„Hołd pruski” namalowany przez Jana Matejkę w 1882 r., symbolicznie powraca na Wawel. Choć został przekazany w darze właśnie dla królewskiej rezydencji, to już w 1883 r. trafił w depozycie do Sukiennic, późniejszego oddziału Muzeum Narodowego. Obecna „przeprowadzka” ogromnego płótna (7,85 m x 4,30 m) związana jest z remontem Sukiennic i rozpoczęciem prac konserwatorskich samego obrazu. Czternastu specjalistów przez dwa lata będzie przywracało blask słynnemu dziełu. Jerzy T. Petrus, wicedyrektor zamku planuje, że w przyszłym roku zwiedzający Wawel będą mieli możliwość obserwacji prac konserwatorskich.

grudzień
Zgodnie z testamentem Władysława Żeleńskiego dwa obrazy olejne i cztery rysunki autorstwa Józefa Czapskiego (m.in. portret Jerzego Łubieńskiego i Marii Czapskiej) zostały przekazane w darze do kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Będą prezentowane w gmachu głównym od 19 grudnia.
(źródło: Gazeta Wyborcza, Kraków, 07.12.2006)

Informacje dodatkowe


 
   powrót