Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Muzeum Narodowe we Wrocławiu


http://www.mnwr.art.pl

pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław
tel. (+48 71) 343 88 30, 372 51 50, 372 51 53; fax (+48 71) 343 56 43
dyrektor Mariusz Hermansdorfer


Muzeum powstało 1 stycznia 1947 r. w najmniej zniszczonym przez wojnę budynku rządowym (charakterystyczny gmach z lat 80. XIX w. w stylu neorenesansu niderlandzkiego). Rok później nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum, najpierw jako „Państwowego”, potem w 1950 r. przemianowano go na „Śląskie”, a dopiero w 1970 r. – „Narodowe”.

W zbiorach posiada największą kolekcję Sztuki Śląskiej (XII-XIX w.), której dzieje są równie zagmatwane jak historia tego regionu. Najstarsze eksponaty pochodzą z obiektów sakralnych Wrocławia i Dolnego Śląska, część zbiorów jest kontynuacją zasobów z dawnych muzeów i pałaców niemieckich, a także darem z polskich zbiorów ze Lwowa i Kijowa. Całość dopełnia kolekcja Sztuki Polskiej (XVII-XIX) i największa w kraju kolekcja Sztuki Współczesnej (uzupełniana do lat 90. XX w.). W sumie ponad 120 tysięcy obiektów.

Wrocławskie zbiory wyróżniają się pracami Tadeusza Makowieckiego, Leona Chwistka, Henryka Stażewskiego, artystów związanych z École de Paris m.in. Zygmunta Menkesa, silną reprezentacją Grupy Krakowskiej i kolorystów. Unikatowe są kolekcje prac Magdaleny Abakanowicz (w stałej ekspozycji) i Jana Lebensteina, a także dzieła Józefa Szajny, Władysława Hasiora, Edwarda Dwurnika czy Eugeniusza Geta-Stankiewicza.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu prezentuje także (w specjalnie dla tego celu wybudowanej Rotundzie) wyjątkową w skali „Panoramę Racławicką” – gigantyczne XIX-wieczne dzieło grupy malarzy na czele z Janem Styką i Wojciechem Kossakiem.


Najważniejsze wystawy sztuki polskiej w 2006 roku

„Kolekcja 2000 plus”
(styczeń – luty)
Spośród niemal tysiąca prac, które od 2000 r. wzbogaciły zbiory sztuki współczesnej wrocławskiego muzeum, wyeksponowano dzieła dwunastu artystów, m.in. Stanisława Drożdża, Pawła Althamera, „Instalację” Romana Opałki i „Klatkę” podarowaną przez Magdalenę Abakanowicz.

„Zdzisław Beksiński. Fotografia 1953–1959”
(kwiecień – maj)
Wystawa w ramach cyklu „Artyści i mecenasi Muzeum Narodowemu we Wrocławiu” przekrojowo pokazuje dorobek fotograficzny z lat 50 artysty znanego głównie z malarstwa. Większość fotograficznych prac znajduje się w zbiorach wrocławskiego muzeum.

„Waldemar Cwenarski 1926–1953”
(czerwiec – grudzień)
Wystawa przybliża postać niemal legendarną w polskiej sztuce powojennej. Pierwszy znaczący wybór jego dzieł pokazano dopiero pośmiertnie na wrocławskim Przeglądzie Młodych Plastyków (1955). Wtedy też zwrócono uwagę na wyjątkową ekspresję prac Waldemara Cwenarskiego.

Informacje dodatkowe


 
   powrót