Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Kolekcje

Muzeum Narodowe w Poznaniu


http://www.mnp.art.pl

Al. Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań
tel. (+48 61) 856 80 00, 852 59 69
fax (+48 61) 851 58 98
dyrektor prof. dr hab. Wojciech Suchocki


Najpierw powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich (1857 r.), następnie w latach 70. nadano mu imię Mielżyńskich, dla upamiętnienia darczyńców. W 1894 r. zostaje Poznańskim Muzeum Prowincji w zaborze pruskim (Provinzial Museum in Posen), a od 1904 r. patronuje mu cesarz Franciszek III. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, już jako Muzeum Wielkopolskie, będzie pierwszą publiczną instytucją tego typu w kraju. Zgromadzi drogocenne zbiory, ale wiele z nich bezpowrotnie utraci podczas II wojny światowej. Ostateczną rangę – Muzeum Narodowego – otrzyma dopiero w 1950 r.

Ponad stuletnia burzliwa historia poznańskiego muzeum kończy się triumfem sztuki. Jego zbiory to ponad 300 tysięcy obiektów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje kolekcja A. Raczyńskiego z arcydziełami malarstwa europejskiego oraz jeden z najciekawszych zbiorów obrazów Jacka Malczewskiego.

Poznańska Galeria Sztuki Polskiej obejmuje malarstwo od XVII do XX wieku z dziełami m.in. J. Pankiewicza, W. Podkowińskiego, O. Boznańskiej, a także pastelami S. Wyspiańskiego, L. Wyczółkowskiego, rzeźbami m.in. X. Dunikowskiego oraz posiada duży zbiór sztuki współczesnej z pracami J. Cybisa, P. Potworowskiego, L. Tarasewicza.

W maju 2006 r. Muzeum Narodowe otrzymało Grand Prix w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2005” za publikację „Galeria Atanazego Raczyńskiego”.


Najważniejsze wystawy sztuki polskiej w 2006 roku

„Roman Cieślewicz 1930-1996”
(luty-kwiecień)
Monograficzna wystawa wybitnego grafika została zorganizowana w 10 rocznicę jego śmierci. Pokazano na niej ponad 300 prac, głównie plakaty polskie i francuskie, grafiki i fotomontaże, a także ilustracje do książek, katalogów oraz druki reklamowe.

„Józef Pankiewicz 1866 – 1940. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin.”
(kwiecień - maj)
kurator wystawy – Elżbieta Charazińska
Wielka monograficzna wystawa jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, prezentująca około 200 obrazów olejnych, 150 rysunków i 100 grafik. Podkreśla też jego zasługi w kształtowaniu artystycznych postaw postimpresjonistycznej i ekspresjonistycznej awangardy kręgu Ecole de Paris oraz malarstwa kolorystycznego Komitetu Paryskiego


Wydarzenia 2006 / Z życia obrazów

luty
„Mojżesz przed krzewem gorejącym” Stanisława Kubickiego zgodnie z wolą spadkobierców artysty, oddany został w depozyt do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Namalowany na przełomie 1933/34 roku jest jednym z ostatnich i najważniejszych obrazów w twórczości artysty. Został kupiony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury.

czerwiec
Przez ponad 60 lat nie znane były losy rysunku Leona Wyczółkowskiego, skradzionego z poznańskiego muzeum w 1943 r. Odnaleziono go w internetowym katalogu aukcyjnym jednej z warszawskich galerii. Do sprzedaży nie doszło.
Rysunek przedstawia teatr w warszawskich Łazienkach w scenerii zimowej.
(źródło PAP)

Informacje dodatkowe


 
   powrót