Polish Art World - Polish Art in the World
Homepage · Artists · Personal galleries · Galleries · Auction houses · Collections · Publications · News · Advertisements

Categories

Graphics


 
 
Sortuj: 
 
Jankiel Adler 1895 - 1949
Richard Anuszkiewicz b. 1930
Teodor Axentowicz 1859 - 1938
Zdzisław Beksiński 1929 - 2005
Marian Paweł Bocianowski b. 1954
Zdzisław Czermański 1900 - 1970
Małgorzata Ewa Czernik b. 1958
Kasia Czerpak-Węgliński b. 1962
Alicja Domańska b. 1984
Tadeusz Dominik b. 1928
Zbigniew Maciej Dowgiałło b. 1961
Stanisław Dróżdż 1939 - 2009
Jerzy Duda - Gracz 1941 - 2004
Edward Dwurnik b. 1943
Janusz Stefan Eichler 1923 - 2002
Stasys Eidrigevicius b. 1949
Stanisław Eleszkiewicz 1900 - 1963
Wojciech Fangor 1922 - 2015
Andrzej Fogtt b. 1950
Barbara Frankiewicz b. 1959
Eugeniusz Gerlach b. 1941
Alicja Halicka 1894 - 1975
Ismena Halkiewicz b. 1966
Bogusław Lustyk b. 1940
Krzysztof Sylwester Łozowski b. 1970
Franciszek Maśluszczak b. 1948
Leszek Mądzik b. 1945
Andrzej Nowicki b. 1958
Marian Nowiński b. 1944
Rafał Olbiński b. 1945
Agnieszka Opala b. 1968
Mirosław Rogala b. 1954
Janusz Skowron b. 1958
Anna Socha VanMatre b. 1952
Franciszek Starowieyski 1930 - 2009
Piotr Uklański b. 1968
Wojciech Weiss 1875 - 1950
Marian Christopher Zacharow b. 1954