Polish Art World - Polish Art in the World
Homepage · Artists · Personal galleries · Galleries · Auction houses · Collections · Publications · News · Advertisements

New paintings

Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
Jolanta Caban
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
Eugeniusz Gerlach (ur./b. 1941)
Jolanta Caban
more advertisements

Zbigniew Nowosadzki

Złe spojrzenie /Bad Glance
Upadek /Fall
Ptaki /Birds
Nokturn /Nocturne
Brama lasu /The Gate of the Forest
Wilanów
Wilanów Niski /Low Wilanów
Wilanów Niski /Low Wilanow
Białe ptaki /White Birds
Wieczór /Evening
Krok w przestrzeń /Step Into Space
Wilanów
 
   back