Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Miasta

ALTIUS Dom Aukcyjny i Galeria /Auction House and Gallery


http://www.altius.internet.pl

ul. Piwna 35/37
00-265 Warszawa
tel. (+48 22) 831-18-73, fax (+48 22) 635 18 44
godz. otwarcia /Opening Hours:
pon.-pt./Mon. -Fri. 11.00–18.00
sob./Sat. 11.00–15.00


Dom Aukcyjny i Galeria ALTIUS działa od 1990 r. Przez wiele lat była prowadzona przez ś. p. Ilonę Zatorską-Antonowicz, znakomitą historyk sztuki, kustosza Zamku Królewskiego i Muzeum Narodowego.

Aukcje sztuki dawnej organizowano w szczególny miejscu – Sali Koncertowej Zamku Królewskiego. Wydarzeniem niezwykłej rangi była aukcja dzieł sztuki z kolekcji rodzinnej książąt Czartoryskich, które przez wiele lat pozostawały w depozycie Muzeum Czartoryskich (m.in. przedmioty od piętnastowiecznego malarstwa, osiemnastowieczna porcelana z Miśni, wczesne wyroby z Korca i srebra Malcza, wiedeńskie szkła Lobmeyra).

W ofercie ALTIUSA szczególne miejsce zajmują dzieła malarstwa polskiego i obcego, rzemiosło artystyczne, zabytkowa broń palna i biała.

 
   powrót