Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Miasta

Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”


http://www.okis.pl

Plac Nankiera 8
50-140 Wrocław
tel./fax (+ 48 71) 344 78 40


Galeria mieści się w budynku, którego historia sięga XIII wieku. „Domek Romański” zwany także „Domem Panien Trzebnickich” był rezydencją zakonu cystersek. Przypomina o tym fragment ceglanego parteru budowli. W 1996 r. powiększono powierzchnię galerii o dobudowaną, przeszkolona salę z antresolą.
Historia najnowsza odwołuje się do lat 70., gdy funkcjonowała tam neoawangardowa galeria „Foto-Medium-Art”. Obecnie „Domek Romański” podlega Ośrodkowi Kultury i Sztuki, współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi i artystycznymi Wrocławia. Działalność wystawiennicza koncentruje się głównie na prezentacji różnych nurtów fotografii – od artystycznej, po dokumentalną i reporterską. Wśród pokazywanych prac były m.in. fotografie Ryszarda Horowitza, Edwarda Hartwiga, Josepha Beuysa.
Jednocześnie Dolnośląskie Centrum Fotografii organizuje prezentacje autorskie, wystawy dyplomowe, sympozja, koncerty

Informacje dodatkowe


 
   powrót