Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Miasta

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie


http://www.galeria.czest.pl

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42- 200 Częstochowa


 

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie to miejsce kontaktu z różnymi formami sztuki: malarstwem, rzeźbą, grafiką, ceramiką, fotografią i in. Istniejące od 1977 r. jako Biuro Wystaw Artystycznych przekształcone w 1995 r. w Miejską Galerię Sztuki w której odbyło się blisko 600 wystaw. W MGS pokazywane były dzieła takich znakomitości jak m.in. Zdzisław Beksiński, Władysław Hasior, Marian Michalik. Organizowane są także wystawy problemowe, w których poprzez prezentację dzieł sztuki poruszane są istotne kwestie ludzkiej egzystencji – np. wystawa Refleksja o śmierci, Czy malarstwo może zbawić, Miejsca, Surrealiści polscy. Wśród wystaw organizowanych przez MGS istotną rolę w budowaniu tradycji Galerii mają wystawy o charakterze cyklicznym, powracające w kolejnych edycjach. Założenia programowe w każdej kolejnej prezentacji realizowane są w nowy sposób, poprzez inne dzieła sztuki, a tym samym pozwalają odkrywać nowe regiony myśli i skojarzeń tych samych, pozornie, zagadnień. Wśród wystaw cyklicznych wymienic należy m.in. Ogólnopolski Plener Malarski - Jurajska Jesień oraz najważniejszą z nich - Triennale Sztuki Sacrum i towarzyszący Triennale Festiwal Sztuk SACRUM.

Od 22 lutego 2006 r. działa w MGS Muzeum Zdzisława Beksińskiego - stałe miejsce ekspozycji 50 obrazów oraz rysunków artysty ze zbiorów Anny i Piotra Dmochowskich. Wystawa stała - dostępna do zwiedzania w czasie trwania wystaw czasowych, a w przerwach na zmianę ekspozycji – po ustaleniach telefonicznych.

 
   powrót