Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Miasta

ART DECORUM – Contemporary Art Gallery


http://www.art-decorum.pl

al. Kasztanowa 63a
30-238 Kraków (po umówieniu)
mob. (+48) 502 47 80 90
tel./ fax (+48 12) 625 01 01


Galeria sztuki współczesnej Art Decorum udziela profesjonalnych porad w zakresie budowania kolekcji dzieł sztuki dla firm, kolekcjonerów i osób prywatnych.

Galeria proponuje możliwość stałej współpracy:
- wyszukiwanie obiektów w ofertach aukcyjnych i kolekcjonerów
- porady dotyczące wybranych obiektów, ich walorów artystycznych i opłacalności inwestycyjnej
- opieka na istniejącymi kolekcjami dzieł sztuki, ich cyfrowego zabezpieczania i katalogowania
- porady konserwatorskie.

Galeria Art Decorum, twórca pierwszego w Polsce cyfrowego katalogu kolekcji dzieł sztuki Krakowskiego Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych liczącej kilka tysięcy obiektów, poleca swoje usługi w zakresie:
- cyfrowej archiwizacji kolekcji dzieł sztuki dla firm, kolekcjonerów i osób prywatnych
- profesjonalnego katalogowania, opisania oraz wyceny dzieł sztuki
- ekspertyz dotyczących stanu fizycznego dzieł sztuki
- konserwacji dzieł sztuki
- dokumentacji dzieł sztuki na wszelkiego rodzaju nośnikach cyfrowych (płyty CD, DVD, mini DV, przenośne dyski twarde, wydruki cyfrowe).

Obecnie galeria Art Decorum wykonuje cyfrowe katalogowanie kolekcji dzieł sztuki będących własnością BRE BANK SA.

"W samych tylko Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 5000 Corotów. Według sumiennych badań historyków sztuki Corot stworzył tylko około 3000 dzieł" pisze Frank Arnau w swej książce "Sztuka fałszerzy – fałszerze sztuki".
Fałszerstwo powstało w chwili, w której dzieło sztuki stało się towarem, czyli przed 2000 laty i trwa do dziś. I nabiera na sile, bo dzieła sztuki, w tym zwłaszcza obrazy, stały się najpewniejszą i najwyżej procentującą lokatą kapitału, zaczem rynek sztuki aż roi się od mistrzowskich niekiedy falsyfikatów dzieł wybitnych twórców, sprzedawanych w dobrej wierze nawet przez renomowane galerie i domy aukcyjne.
Przyjęta przez tą Galerię nazwa Art Decorum zobowiązuje, gdyż słowo Decorum oznacza nie tylko piękno i ozdobność, lecz również uczciwość i odpowiedzialność a nawet godność i chwałę.
Oferowane przez Art Decorum dzieła są zatem autoryzowane przez ich autorów, albo też posiadają niewątpliwy i udokumentowany rodowód. Ponadto są chronione najnowocześniejszymi, elektronicznymi systemami cyfrowymi, co pozwala na ich szybką, łatwą i nie podlegającą wątpliwości identyfikację w wypadku kradzieży, które – podobnie jak fałszerstwa – zdarzają się coraz częściej. Art Decorum oferuje zaś dzieła znanych i uznanych artystów.
Obok wiodącej Galerii Mistrzów o ustalonej pozycji w historii sztuki najnowszej i na rynku dzieł sztuki – Art Decorum proponuje również dzieła artystów, którzy zapewne zostaną już niebawem uznani za mistrzów.
Czyli – niezwykli twórcy i niezwykła galeria zasługująca na swą nazwę - Art Decorum.

Krytyk sztuki
Jerzy Madeyski

 
   powrót