Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Miasta

Galeria Krytyków "Pokaz"


http://www.galeriapokaz.pl

Galeria Krytyków "Pokaz" w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 20/22
00-325 Warszawa
tel./fax (+48 22) 828 31 22

kierownik: Jerzy Brukwicki


Galeria istnieje od 1977 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Galeria Krytyków, w latach 80. - Galeria Pokaz, a obecnie jako Galeria Krytyków "Pokaz" (działająca w ramach Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki).

Galeria otwarta jest na wszelkie zjawiska i problemy współczesnej sztuki. Autorami kolejnych wystaw i pokazów są poszczególni krytycy sztuki, którzy prezentują dzieła, kierunki i postawy artystyczne uznane przez nich za znaczące, umożliwiające wymianę myśli i poglądów. Krytycy dokonują wyboru prac artystów, aranżacji ekspozycji, piszą tekst do katalogu. Z galerią współpracują m.in. następujący krytycy i historycy sztuki: Elżbieta Dzikowska, Magdalena Hniedziewicz, Kinga Kawalerowicz, Wiesława Wierzchowska, Danuta Wróblewska, Jerzy Brukwicki, Zdzisław Deptuła, Wojciech Skrodzki, Mieczysław Szewczuk, Aleksander Wojciechowski. Od roku 1993 z galerią współpracuje redakcja pisma krytyki artystycznej "Pokaz" (redaktor naczelny Magdalena Hniedziewicz).

Dziedziny prezentowane w galerii: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, plakat, sztuka obiektu, fotografia.

Informacje dodatkowe


 
   powrót