Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Oferty - Ogłoszenia

Jolanta Caban
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Jolanta Caban
więcej ogłoszeń

Henryk Stażewski (1894-1988) zmienny / konsekwentny

00:00 16/04/2008

powiększ/zoom

Henryk Stażewski, Kompozycja kolorowa 1, 1969 MNK

17 kwietnia – 21 września 2008
Wystawa z cyklu „Galeria żywa”
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, al. 3 Maja 1
Agata Małodobry, kurator wystawy

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie ukazuje główne wątki twórczości wybitnego abstrakcjonisty: od awangardowej ortodoksji czasów przedwojennych przez poszukiwanie harmonii kształtów i kolorów w seriach znakomitych reliefów, aż po eksplozję odważnych barw w późnych cyklach malarskich. Wybór prac podkreśla paradoks niewzruszonej postawy artystycznej Henryka Stażewskiego przy jego równoczesnej inklinacji do eksperymentowania.

    Stażewski już w latach 20. XX wieku utrzymywał kontakty ze światową awangardą. Był członkiem legendarnych polskich grup Blok, Praesens i a.r., w których skład wchodzili pionierzy, a późniejsi klasycy nowoczesności: m.in. Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Działał też w międzynarodowych ugrupowaniach Cercle et Carré i Abstraction – Création. W latach powojennych uczestniczył w prestiżowych zagranicznych wystawach, był inicjatorem powstania warszawskiej galerii Foksal, patronem artystycznych plenerów
i festiwali. Był niestrudzonym propagatorem abstrakcji geometrycznej, również jako teoretyk sztuki. Do końca życia skupiał wokół siebie urzeczonych jego charyzmą młodych artystów
i krytyków sztuki. Dziś twórczość Stażewskiego wciąż fascynuje: poddawana jest analizom i reinterpretacjom, prace zaś osiągają wysokie ceny na rynku sztuki.

    Wystawa wpisuje się w obserwowany od paru lat renesans geometrycznej estetyki
w kulturze popularnej, jak również w debatę nad dziedzictwem modernizmu. Dostarczy niezwykłych wrażeń wizualnych, ale i materiału do refleksji na temat modernistycznej utopii. Warto podkreślić, że to pierwsza tak obszerna prezentacja dzieł Henryka Stażewskiego
w Krakowie, złożona m.in. z obrazów ze zbiorów naszego Muzeum, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeów Narodowych w Poznaniu i Wrocławiu oraz kolekcji prywatnych. Ekspozycji towarzyszy stylowo wydany minikatalog zawierający esej o artyście, ilustrowany spis prac wystawionych i kalendarium życia i twórczości.

Informacje dodatkowe


 
   powrót