Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Oferty - Ogłoszenia

Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Jolanta Caban
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
więcej ogłoszeń

Dialog kultur w Galerii BWA w Olsztynie

00:00 17/09/2008


W Galerii BWA w Olsztynie od 9 października do 3 listopada.2008 r. wystawa międzynarodowa z dziełami profesorów z Polski i Hiszpanii. Teresa Plata, Eduardo Camacho i Marian Nowiński - dają impuls rzeźbą, grafiką i malarstwem do prowadzenia Dialogu kultur.
Teresa Plata urodziła się w Mostkach koło Starego Sącza, Eduardo Camacho Cabrera w Santa Cruz de Tenerife na Wyspach Kanaryjskich a Marian Nowiński w Brześciu nad Bugiem.
Te odległe od siebie miejsca łączy Europa, ale w dialogu kultur bliższym określeniem są Kresy. Kresy mają pozytywną konotacje w historii Polski. Są to miejsca odległe, peryferyjne z perspektywy geografii politycznej. Kresy mają znaczenie przyjazne i cywilizacyjnie ważniejsze. Zrozumienie kresów występuje i tworzy dialog kultur. Kultura – nazywana współcześnie globalną, zmieniła i zwaloryzowała postrzeganie kresów. Przed 60 laty Wyspy Kanaryjskie były kresami, zwanymi Afryką Hiszpanii. Podkarpacie i Polesie były Kresami Polski. Peryferie determinowały często los osób, utrudniały kształcenie i awans, ograniczały dostęp do informacji i wartości poznawczych. W BWA w Olsztynie poznajemy sylwetki kresowe, które dokonaniami artystycznymi i mobilnością wpisują się w międzynarodowy dialog kultur.


    W BWA są pokazane dzieła, powstałe w XXI wieku. Te obiekty milczące, mają w strukturze czytelne przesłania sformułowane w języku plastycznym. Oglądając wystawę odbieramy utwory jakby adresowane do nas. To są indywidualne listy otwarte. Odczytanie przekazu dzieł prowadzi do porozumienia i zbliżenia z autorem, nawet chwilowo odległym. Zbliżenie do dzieła prowadzi do obudzenie emocji estetycznych i racjonalnej potrzeby dialogu - stałego obcowania ze sztuką. Gość - odbiorca może uznać, że to, co widzi i to jak myśli o oglądanym eksponacie, odpowiada intencjom artysty-nadawcy. Takie postawa i percepcja wywołują indywidualne pragnienie posiadania pięknego dzieła, tworzenia nawyku zbierania, rozwijania pasji kolekcjonerskiej, racjonalnego inwestowania w sztukę jako korzystną lokatę środków dla pomnażania majątku osobistego, rodzinnego lub firmowego.
    Malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba nie oddzielają artystów od odbiorcy, ale zbliżają ich do siebie, intencjonalnie, przez dialog z pięknem. Co zatem ułatwia, a co może utrudniać porozumienie z artystą? Ułatwia, poznanie artystycznych przekazów. Zapamiętujemy kształty, formę i urodę dzieł. Tytuły prac pomagają w rozszyfrowaniu ukrytych pytań formułowanych językiem sztuki przez każdego z artystów. Utrudnieniem może być artystyczna symbolika i wieloznaczne kody twórców.
    Oglądanie dzieł plastycznych jest aktem, który nas formuje, rozwija i wzbogaca. Czynność ta sprawia, że Autora i jego dzieło zapamiętujemy? Wystawa w BWA rozbudza ochotę na obcowanie z dziełem sztuki. Prowadzi do dialogu, pogłębienia potrzeby i pasji kolekcjonowania sztuki współczesnej. Badania wykazują, że zakupy sztuki współczesnej stają się nową, atrakcyjną inwestycją alternatywną, rekomendowaną - przez doradców bankowych - jako inwestycja w hobby albo tzw. inwestycja w pasję .
    Teresa Plata, Eduardo Camacho i Marian Nowiński są kojarzeni z ceramiką, rzeźbą, malarstwem, rysunkiem, teatrem, grafiką i scenografią. Mają doświadczenie w kształceniu młodych twórców, eksperymentowaniu i poszukiwaniach artystycznych. Profesorowie sztuki tworzą dialog kultur używając kredek, gipsu i brązu, japońskiej bibułki i japońskich pałeczek, papieru pakowego, płótna, kartonu i dykty, poezji i prozy, scenariuszy i partytur. Pracowali z aktorami, galeriami i muzeami. Tworzą z paletami farb i multimediamii, z rylcem, rapidografem i letrasetem; z granitowymi blokami i gilotyną; z pastelami i aparatami fotograficznymi; z filmami celuloidowym, cyfrowym i polaroidowym; z piórami laserowymi, z surowcami wtórnymi i energią odnawialną. Artystyczny przekaz to alfabet dla tworzenia harmonii, piękna, wyobraźni i skojarzeń. Zaproszeni do Olsztyna twórcy współtworzą dialog kultur.
Władysław Serwatowski
Więcej informacji na stronie: http://www.bwa.olsztyn.pl/

 
   powrót