Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Oferty - Ogłoszenia

Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Jolanta Caban
więcej ogłoszeń

Odeszła Teresa Pągowska

00:00 22/02/2007


7 lutego 2007 r. w wieku 80 lat, zmarła wybitna malarka, pedagog i wychowawca wielu pokoleń malarzy.

7 lutego 2007 r. w wieku 80 lat, zmarła wybitna malarka, pedagog i wychowawca wielu pokoleń malarzy. Niekwestionowany autorytet.
Przez wiele lat była związana z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, w 1988 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Jej artystyczne przesłanie zawierało się w lapidarnym stwierdzeniu: „Więcej myślę, niż maluję”, bo jak mówiła „Trzeba dużo widzieć, by dużo odrzucać, poprzez eliminację zyskiwać większe bogactwo, a skrót formalny ma służyć jasności wypowiedzi i zyskiwać siłę obrazu”. W tym roku planowała wystawę w Galerii Grafiki i Plakatu w Warszawie...
ASP żegnało ją takimi słowami: „Jej twórczość zajmuje szczególne miejsce w kulturze polskiej. Przy wielkiej wrażliwości na ekspresyjne walory barwy, malarka koncentrowała swe zainteresowania przede wszystkim wokół postaci ludzkiej, kreując atmosferę intymnych zbliżeń i napięć. Wpisała się w nurt europejskiej nowej figuracji, dzięki wykreowaniu niepowtarzalnego, niepodrabialnego języka obrazowego, opartego na arsenale wielce oszczędnych środków i prostocie ekspresyjnie zdeformowanych sylwet”.

 
   powrót