Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Oferty - Ogłoszenia

Jolanta Caban
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
więcej ogłoszeń

Europa w środku Rosji

00:00 26/05/2007


Na wystawę „Europa-Rosja-Europa” składa się około 100 dzieł z 43 największych muzeów narodowych 27 krajów Unii Europejskiej. Prezentowane w słynnej moskiewskiej Galerii Trietiakowskiej wpisują się w obchody jubileuszu 150-lecia jej istnienia i 50-lecia Unii Europejskiej.

Na wystawę „Europa-Rosja-Europa” składa się około 100 dzieł z 43 największych muzeów narodowych 27 krajów Unii Europejskiej. Prezentowane w słynnej moskiewskiej Galerii Trietiakowskiej wpisują się w obchody jubileuszu 150-lecia jej istnienia i 50-lecia Unii Europejskiej. Jednocześnie ekspozycja dopełnia minione projekty takie jak „Paryż-Moskwa”, „Moskwa-Warszawa” czy „Moskwa-Berlin”.
Wystawa akcentuje narodowy charakter sztuki każdego kraju, a jednocześnie pokazuje wzajemne przenikanie się kultur kontynentu. Każde państwo wybrało co najmniej 3 dzieła według kryteriów: sztuka klasyczna do poł. XIX w.; epoka modernizmu do poł. XX w.; dzieła współczesne od 1950 r.
Polska zaprezentowała narodową sztukę poprzez drzeworyt z 1520 r. przedstawiający św. Stanisława ze Szczepanowa, obrazy Jacka Malczewskiego i Ryszarda Grzyba.

Moskwa, Galeria Tretiakowska, 21 maja – 29 lipca, „Europa-Rosja-Europa”

 
   powrót