Polish Art World - Polska Sztuka w Świecie
Strona główna · Artyści · Galerie autorskie · Galerie · Domy Aukcyjne · Kolekcje · Publikacje · Aktualności · Ogłoszenia

Oferty - Ogłoszenia

Jolanta Caban
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
Jolanta Caban
Bogusław Lustyk (ur. /b. 1940)
Bogusław Lustyk (ur. /b.1940)
więcej ogłoszeń

Art & Business. Sztuka Polska i Antyki.

2008 Styczeń-Luty

 

Spis treści

1-2/2008 (207-208)

ROCZNIK AUKCYJNY
4. Sławomir Bołdok
O statystyce i nastrojach – subiektywne spojrzenie na polski rynek sztuki w 2007 r.

8. Maciej Pieczyński
Czarnej sztuki szare perspektywy
Mijający rok nie przyniósł w Polsce tak spektakularnych wystaw grafiki jak 2006, zaś pod względem rynkowym okazał się on dla tej dziedziny sztuki może nie najgorszy, ale i niezbyt dobry.

12. Pracownia, krąg, szkoła ...
z profesorem Janem Białostockim rozmawiał Andrzej Matynia.

16. Jakub Banasiak
Rewolucja małych kroków – działalność polskich galerii w 2007 r.

20. Katarzyna Jagodzińska
BWA w cieniu wolnego rynku
Instytucji z „BWA” w nazwie mamy dzisiaj ponad dwadzieścia. Jak sobie radzą? Jak działają? Co robią? Oto BWA 2007 r.

26. Wojciech Szafrański
Aukcje w poznańskim Arsenale

30. Marta Przybyło
Foto 2007
Rok 2007 obfitował w naszym kraju w liczne wydarzenia związane z fotografią, mające różną skalę i zasięg, lecz nieodmiennie wskazujące na wzrost zainteresowania fotografią w szerokich kręgach odbiorców.

34. Magdalena Wicherkiewicz
Media 07
Stwierdzenie, że był to dobry rok dla tzw. sztuki mediów nie będzie pewnie na wyrost. Już pobieżne spojrzenie pozwala wskazać kilka ciekawych, ważnych imprez, wystaw i publikacji.

38. Maria Wierzchoś
Design w natarciu
Wystarczy już pobieżna orientacja w wydarzeniach artystycznych ubiegłego roku, by zauważyć, że sztuka użytkowa znów staje się modna.

44. Magdalena Białonowska
Z wystawy na licytację
Rynek francuski zajmuje trzecią pozycję na arenie światowego handlu sztuką.

48. Małgorzata Charyło
Kokosy wciąż spadają z nieba – Art Basel Miami.

51. Janusz Zjawa Miliszkiewicz
Masońskie wersety
Bogaci Polacy świecą przykładem

52. Sławomir Bołdok
Targi czy bazar? 5 Warszawskie Targi Sztuki

58. Tomasz Darowny
Sprzedane/wylicytowane
Wielkie bum. Sztuka dla bogaczy

61. Rocznik Aukcyjny – NOTOWANIA

62. Indeks aukcji

64. Malarstwo i rysunek

106. Grafika

118. Rzeźba

122. Fotografia

128. Rzemiosło

144. Warto zobaczyć

152. Małgorzata Stalmierska
Spektakl wyobraźni
W minionym roku jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej sceny artystycznej były obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego. Zaangażowało się w nie m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie.

156. Jakub Banasiak
Coś się kończy, coś się zaczyna – Wilhelm Sasnal.

161. Katarzyna Sołtan
Ideogramy
Art nałóg

162. Piotr Rogacz
Historia pewnej kariery – Alina Ślesińska.

166. Anita Kwestorowska
Sztuka jest życiem– Allan Kaprow.

169. Jakub Banasiak
Będąc bezwzględnymi, czynimy dobro
Postkrytyczność

170. Małgorzata Stalmierska
Gra w abstrakcję – Tadeusz Kalinowski.

174. Katarzyna Jagodzińska
Wpływ księżyca – Piotr Kurka.

176. Małgorzata Stalmierska
Lekcja muzealna
Muzeum Narodowe w Poznaniu przygotowało wystawę jubileuszową ukazującą dzieje placówki wystawienniczej, której początki sięgają 1857 roku.

180. Recenzje

184. Jacek Michalak
Między molekularnymi a makroskopowymi własnościami materii
Rozdzielanie przeciwprądowe


 
   poprzedni   
 
   powrót