top of page

ARTISTS > Andrzej Urbanowicz

 

 

 

 

 

1938 - 2011
Malarstwo, Grafika, Performance

Urodzł się w Wilnie. Studiował na ASP w Krakowie i Katowicach, gdzie w 1962

otrzymał dyplom. W połowie lat sześdziesiatych był zwiazany z Galeria Krzywe Koło

(gdzie w 1963 miał pierwsza indywidualna wystawę) i innymi działaniami Mariana

Bogusza.

W drugiej połowie lat sześdziesiatych był współzałoźycielem kręgu ONEIRON.
W tym

samym okresie założył galerię KATOWICE i był organizatorem trzech Katowickich

Spotkań Twórców i Teoretyków Sztuki. W latach 1967-1974 wspólnie z Henrykiem

Wańkiem podejmowali szereg różnych działań artystycznych, translatorskich i

wydawniczych. Nieco później prowadził podziemne wydawnictwo buddyjskie i był

organizatorem pierwszej gminy buddyjskiej w Polsce.


W końcu roku 1978 wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam, w 1979 korzystał ze stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a później przez pewien czas brał udział w działalności prosolidarnościowej.

W Nowym Yorku i U.S.A. miał dziewięć wystaw indywidualnych. W końcu roku 1992, po trzynastu latach, powrócił do Katowic. W połowie tego samego roku miał duźy, retrospektywny, pokaz w BWA Katowice. Później, kilkadziesiat wystaw w Katowicach i innych miastach. Był również kuratorem wystaw Hansa Bellmera w roku 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Urbanowicz.jpg
Andrzej Urbanowicz Signature.jpg
bottom of page