top of page

ARTISTS > Andrzej Wróblewski

 

 

 

 

 

1927 - 1957
Malarstwo, Grafika

Urodził się w Wilnie jako syn profesora prawa, rektora Uniwersytetu Wileńskiego, Bronisława Wróblewskiego i

artystki-grafika Krystyny z domu Hirschberg. Od najmłodszych lat przejawiał talent artystyczny. Uczęszczał do Liceum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, podczas II wojny światowej brał udział w tajnych kompletach. 26 sierpnia 1941 roku w trakcie domowej rewizji przeprowadzonej przez hitlerowców umarł na atak serca ojciec artysty. 14-letni wówczas Andrzej był tego świadkiem.

Matka była jego pierwszym nauczycielem sztuki. Uczyła go techniki drzeworytnicznej, pod jej kierunkiem wykonał swoje pierwsze grafiki (prace "Memento mori - Czaszka"). Na początku 1945 roku Krystyna Wróblewska razem z dziećmi (Andrzej miał starszego brata Jerzego) opuściła Wilno i przeniosła się do Krakowa. Tam Andrzej zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na dwu kierunkach jednocześnie: historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych.

W 1947 roku wraz z grupą warszawskiej i krakowskiej ASP wyjechał do Holandii na trzymiesięczne stypendium, w ramach wymiany zorganizowanej przez Międzynarodowy Związek Studentów. Udało mu się przedłużyć pobyt za granicą o kolejne trzy miesiące - zwiedził wtedy najważniejsze holenderskie miasta: Amsterdam, Hagę, Rotterdam, podróżował przez Danię, Szwecję, północne Niemcy, w drodze powrotnej zwiedził również Norymbergę i Pragę.

W 1948 r. ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1952 r. Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie nauczali go m.in. Zbigniew Pronaszko, Jerzy Fredkowicz, Hanna Rudzińska-Cybis. W 1947 r. przebywał kilka miesięcy w Holandii. W 1948 zadebiutował w Krakowie na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej. Pracował jako asystent na ASP w Krakowie gdzie był twórcą Grupy Samokształcenia, do której należeli m.in. Andrzej Wajda i Przemysław Brykalski. Powstanie tej grupy było pierwszym zanegowaniem estetyki kolorystów. Uprawiał krytykę artystyczną na łamach czasopism: "Przegląd Artystyczny", "Twórczość", "Gazeta Krakowska".

Zmarł tragicznie podczas wędrówki w Tatrach. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.


 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej_Wróblewski_Signature.jpg
bottom of page