top of page

ARTISTS > Artur Nacht-Samborski

 

 

 

 

 

1898 - 1974
malarstwo

Jeden z najwybitniejszych malarzy XX wieku, urodził się w Krakowie w rodzinie zamożnego żydowskiego kupca. W latach 20-tych studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa. Przerwał studia by wyjechać na kilka lat do Berlina i Wiednia, gdzie zetknął się z niemieckim ekspresjonizmem. Następnie powrócił on do Krakowa, aby kontynuować studia, tym razem w pracowni Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, a potem pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. W 1924 Artur Nacht – Samborski wyjechał do Paryża z grupą kolegów z krakowskiej ASP znaną jako „Komitet Paryski”. W 1929 otrzymał nagrodę dla polskich malarzy mieszkających w Paryżu. Mieszkał tam prawie piętnaście lat, miał okazję zaznajomić się z malarstwem wielkich impresjonistów i sobie współczesnych artystów, takich jak P. Cezanne lub P. Bonnard. Poznał tam również wielu przedstawicieli ówczesnej awangardy: M. Kandinskiego, M. Chagalla, P. Klee itd. Co więcej, jego pobyt w ówczesnej stolicy sztuki obfitował w przyjaźnie nawiązane z zachodnioeuropejskimi malarzami. W 1939 roku wrócił do Polski. Po zakończeniu wojny wykładał początkowo na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W latach 1950 – 1969 Nacht – Samborski – już jako profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – uformował całą generację świetnych artystów. Był niezwykłym perfekcjonistą, pracował powoli, unikał rozgłosu, wystawiał niechętnie i tylko na wystawach zbiorowych. Jako wyraz uznania dla jego pracy artystycznej, jego obrazy zostały zaprezentowane na prestiżowym Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji w 1958 roku.

Artur Nacht – Samborski był artystą głęboko związanym z europejską kulturą, niezależnym i niepowtarzalnym. Artystą, który zawsze podkreślał swoje związki z Krakowem i fakt, że nasze miasto miało na niego zawsze wielki wpływ. Dowodem na to jest pieczołowicie przechowywany w rodzinnym archiwum akt przyjęcia rodziny Nachtów do związku gminy Stołeczno Królewskiego Miasta Krakowa datowany na 1908 rok i podpisany przez Prezydenta Juliusza Leo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Nacht Samborski Signature.jpg
bottom of page