top of page

ARTISTS > Eugeniusz Gerlach

 

 

 

 

 

ur. 1941
malarstwo, grafika

Urodził się w roku 1941 w Bieniawie k. Tarnopola (na kresach wschodnich). Na ziemie

odzyskane przybył w roku 1946 zamieszkując w Paczkowie (powiat Nysa). W 1960 r.

ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 1960-1966

studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki.

Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława

Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Dyplom z

wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in.

Wacław Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa.

Od roku 1966 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W swoim dorobku ma kilkadziesit wystaw indywidualnych m.in.: Galeria „Rytm” - Kraków (1969), Muzeum Okręgowe - Przemyśl (1976), Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - Kraków (2001), Galeria „Turley” - Kraków (2006), Muzeum Sportu w Warszawie (2011).

Obrazy Gerlacha znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in.: w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugeniusz Gerlach.jpg
Eugeniusz Gerlach Signature.jpg
bottom of page