ARTISTS > Janusz Hereźniak

 

 

 

 

 

ur. 1935
fotografia

Prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego – geobotanik, ekolog, dendrolog i

artysta fotografik.

Urodzony w Wancerzowie k. Częstochowy. W roku 1956 rozpoczął studia biologiczne

na Uniwersytecie Łódzkim, które ukończył, uzyskując tytuł magistra w zakresie

biologii w roku 1961. Jeszcze w okresie studiów rozpoczął pracę w Katedrze

Systematyki i Geografii Roślin UŁ, gdzie uzyskał wszystkie stopnie naukowe

(doktora – 1969 i dr. habilitowanego – 1994) oraz tytuł naukowy - profesora (2003).

W latch 2000-2005 pełnił funkcję kierownika Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin.

Wypromował 3 doktorów; jest autorem ponad 165 publikacji, w tym 75 oryginalnych prac twórczych i 13 artykułów z zakresu fotografii naukowej i artystycznej.

Fotografią zainteresował się po maturze (ukończeniu szkoły średniej) w roku 1952, pod wpływem książki znakomitego filmowca i fotografa przyrody – Włodzimierza Puchalskiego pt. ”Bezkrwawe łowy”. Początkowo uprawiał fotografię amatorsko, od 1958 roku wstąpił do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego – stopniowo zdobywając konieczną wiedzę, umiejętności – poznając kanony sztuki fotograficznej.

W 1965 roku został członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie (legitymacja nr 319). Od tego czasu uprawia równolegle: fotografię dokumentacyjno-naukową, połączoną z działalnością biologa-nauczyciela akademickiego i działacza na rzecz ochrony przyrody oraz artystyczną twórczość o tematyce przyrodniczej.

Wiele jego zdjęć opublikowały krajowe i zagraniczne wydawnictwa o profilu naukowym i artystycznym, m.in. w Anglii („Photography Year Book”), w Holandii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Kanadzie i USA.

Jest autorem 3 albumów fotograficznych, np. „Zielone grądy i czarne bory Białowieży” (1977), a także autorskich zestawów fotograficznych, ilustrujących ponad 20 wydawnictw książkowych.

Prace swoje prezentował na 32 wystawach indywidualnych; uczestniczył także w 50 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Fotogramy jego autorstwa znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, a także w Nowym Yorku i w kolekcjach prywatnych.

Uczestniczył w 5-miesięcznej wyprawie naukowej do Afryki Równikowej (1974 - 75), z której przywiózł ok. 7 tys. negatywów czarno-białych i barwnych przezroczy. Całe jego archiwum, gromadzone od 1956 roku i obejmujące głównie materiały o tematyce przyrodniczej, liczy około 45 tys. skatalogowanych negatywów czarno-białych i barwnych oraz ok. 18 tys. uporządkowanych zdjęć na materiale barwnym lub odwracalnym, średniego i małego formatu.

Poza medalami i dyplomami uzyskanymi na wystawach fotograficznych, za swą pracę zawodową oraz społeczną aktywność – na polu poznania i ochrony przyrody oraz fotografii – został uhonorowany ponad 30 odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi.

Pełne i aktualne noty biograficzne autora można znaleźć, m.in. w „Photographers Encyclopedia International 1839 to the present” (1984) i w kolejnych edycjach, na płycie CD Mac/PC Ides et Calanders S.A. Switzerland, a także w „Złotej Księdze Nauki Polskiej – Naukowcy Zjednoczonej Europy” (2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz_Hereźniak.jpg
Janusz_Hereźniak_Signature.jpg