top of page

ARTISTS > Jerzy Huczkowski

 

 

 

 

 

ur. 1934
historia sztuki

Konstruktor akceleratorów cząstek naładowanych, w tym pierwszego polskiego

cyklotronu, współtwórca jedynego w Europie Środkowej stanowiska do terapii

neutronowej nowotworów złośliwych, radiobiolog, prowadził badania

eksperymentalne w zakresie radiobiologii przedterapeutycznej w kraju i za granicą,

współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tej dziedzinie; był kierownikiem

Zakładu Biologii Radiacyjnej, Sekretarzem Naukowym i p.o. zastępca dyrektora

Krakowskiego Instytutu Fizyki Jądrowej.

Obecny w świecie sztuki i antyków jako kolekcjoner, a następnie marszand i wydawca

od trzydziestu lat.

W latach 1995-2006 redaktor naczelny i wydawca „Gazety Antykwarycznej” i jej anglojęzycznych edycji „Polish Art and Antiques Magazine”. Współorganizator i współtwórca powstałej w 1997 ogólnopolskiej organizacji marszandów sztuki i antyków SAP, przyjętej w 1998 r. do CINOA, od jedenastu lat jej przewodniczący.

Kanclerz kapituły Nagrody Honorowej hetmana Kolekcjonerów Polski Jerzego Dunin Borkowskiego od momentu ustanowienia tej nagrody w Muzeum Kolekcjonerstwa w Krośniewicach.

Laureat wielu odznaczeń polskich i zagranicznych, przyznawanych mu zarówno za działalność naukową, jak i działalność w zakresie popularyzowania kultury, sztuki i kolekcjonerstwa (m.in. tytuł Mecenasa Kultury 2003, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ 2004, Krzyż Oficerski Polonia Restituta 2005).

W 2008 r. z jego inicjatywy i w oparciu o jego program powstały współorganizowane przez SAP studia podyplomowe na kierunku Rynek Sztuki i Antyków w KSW im. A. Frycza Modrzewskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Huczkowski.jpg
Jerzy Huczkowski Signature.jpg
bottom of page