top of page

ARTISTS > Józef Gielniak

 

 

 

 

 

1932 - 1972
malarstwo

Józef Gielniak urodził się w rodzinie polskich emigrantów we Francji, tam skończył

szkołę średnią, przez rok studiował w słynnej Ecole des Beaux Arts w Vallenciennes.

Do Polski przyjechał w 1950 roku z zamiarem studiowania na wydziale

Konsularno-Dyplomatycznym w Warszawie. Ze swoich planów musiał jednak

zrezygnować z powodu choroby płuc. W wieku 21 lat trafił do sanatorium

przeciwgruźliczego w Bukowcu koło Kowar na Dolnym Śląsku i tam spędził prawie

całe dorosłe życie, tam powstały wszystkie jego grafiki. Architektura i otoczenie

sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, choć nie zawsze

traktowanymi dosłownie. Opiekunem artystycznym Gielniaka był

prof. Stanisław Dawski, rektor PWSSP we Wrocławiu, który zainteresował się jego pierwszymi pracami i jak wspominał Gielniak "wywołał jego twórczość". Jego sztuka już za jego życia uznawana była przez krytyków za zjawisko unikatowe w skali światowej. Klimat jego dzieł nasuwał skojarzenia z pracami Boscha, Ensora, Gaudiego, utworami Kafki, Schulza, a przede wszystkim z Czarodziejską górą Tomasza Manna. Do Bukowca "pielgrzymowali" ludzie kultury zafascynowani jego grafikami, a jego prace wystawiano na całym świecie.
 

 

 

 

 

 

 

 

Józef_Gielniak.jpg
Józef_Gielniak_Signature.jpg
bottom of page