top of page

ARTISTS > Krystyna Łyczywek

 

 

 

 

 

ur. 1920
fotografia

Urodzona w Poznaniu, od l945 roku mieszka w Szczecinie, romanistka, tłumacz

literatury francuskiej, artysta fotografik, dziennikarz.

•    1953-l963 założyciel, vprezes i prezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego

•    l963-1975 vprezes Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce
od 1964 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików

•    1970-2008 delegat Polski na kongresy FIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki

Fot.-członek Komisji Statutowej, Jubileuszowej, referent prasowy Komisji ds. Młodzieży 25 lat
Organizator 5 Sympozjonów poświęconych historii fotografii polskiej, l7 Dialogów , interdyscyplinarnych oraz seminariów międzynarodowych w Polsce. Członek lub przewodnicząca 132 jury konkursów i wystaw fotograficznych w kraju i zagranicą

•    l977-2002 prezes oddziału szczecińskiego ZPAF.

•    W latach 1948-2009 - udział w ok.150 wystawach zbiorowych w Polsce i w innych krajach (nagrody i wyróżnienia)

•    1957-2009 - ok. 160 wystaw indywidualnych w Polsce, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Japonii, Niemczech, Rumunii, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech

Tematem prac Łyczywek jest przede wszystkim człowiek, m.i. „Ludzie na ulicach miast”, ”Dzień powszedni Francji”, „Podróże”, „Dzieci tego świata”, „Niepełnosprawni” ) oraz krajobraz, m.i. „Szczecińskie fascynacje”, „Chińskie impresje”, „Maroko”, „Bretania wczoraj i dziś”, „Krajobrazy morskie” , „Szczecin i Paryż inaczej”, „Dziennik prywatny 2004”, „ Jeden dzień w Warszawie”)
Opublikowała około 1700 zdjęć opublikowanych w folderach turystycznych, czasopismach, książkach i albumach oraz książki autorskie m.i. „Diaporama”, „Od kropli wody do oceanu”, „Rozmowy o fotografii” t.1,2,3

Około l400 artykułów w prasie polskiej i zagranicznej (czeskiej, francuskiej, bułgarskiej, hiszpańskiej, holenderskiej, niemieckiej, szwajcarskiej,węgierskiej, włoskiej).

Prace Łyczywek znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu, Muzeum Ludwiga w Kolonii, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i w Bievres, w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą.

Hasło Krystyna Łyczywek znajduje się w „Międzynarodowej Encyklopedii Fotografów od r. l839 do czasów dzisiejszych” - wyd. Auer-Auer Szwajcaria oraz w „Antologii Fotografii Polskiej l839-l989” wyd. Lucrum (Polscy fotografowie).

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna_Łyczywek.jpg
Krystyna_Łyczywek_Signature.jpg
bottom of page