top of page

ARTISTS > Krzysztof Sylwester Łozowski

 

 

 

 

 

ur. 1970
malarstwo, grafika

Urodzony w Sosnowcu. Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w

Katowicach studiował animację filmową w Policealnym Studium Artystycznym w

Bielsku-Białej, plastykę w Studium Nauczycielskim w Katowicach, a następnie

malarstwo i rysunek w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskał dyplom

na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w roku 1998.

Uprawia malarstwo olejne, rysunek, akwarelę, plakat, grafikę komputerową. W

dorobku artysty są też znakomite karykatury ludzi ze świata teatru, muzyki, polityki

i kabaretu. Jest autorem wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą.

Prace Łozowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, Francji, Grecji, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

"...Moja sztuka to ja — mówi Krzysztof Łozowski — to moja cisza w samotności, samotności jedynej, prawdziwej, pozwalającej istnieć, słyszeć niesłyszalne, widzieć niewidzialne... Spoglądam i widzę czarodzieja z krainy nieznanej, który zapomniał odczarować tego małego chłopca spacerującego w niekończącym się lesie, do którego ledwie słyszalne dźwięki przenikają... ze świata umarłych, juz nie tak strasznego, nie tak upragnionego. Odwieczna próba odpowiedzi na pytanie: kim jestem? to jeden niekończący się cykl obrazów z wieloma tytułami, które delikatnie, a czasem odważnie , dotykają naszego sumienia, naszej prawdy o samym sobie. Im bliżej siebie, swego ja, tym trudniej, tym bardziej tajemniczo, wszystko nienazwane nabiera sensu po to, aby właśnie go stracić... Obraz staje się radością, gdzie czas nie istnieje, a istota życia mówi, że wiara czyni cuda, i cóż pozostaje... jak nie w nie wierzyć mi...".

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof_Sylwester_Łozowski.jpg
Krzysztof_Sylwester_Łozowski_Signature.
bottom of page