top of page

ARTISTS > Lucjan Adwentowicz

 

 

 

 

 

 1902 – 1937

 

Członek ugrupowania Pryzmat. Studia rozpoczoł we Lwowie w 1921 pod kierunkiem Sichulskiego, od 1922 studiował w krakowskiej ASP początkowo u Mehoffera, a następnie u Pankiewicza i Kowarskiego. Dyplom uzyskał w 1928 i wyjechał do Włoch na stypendium Funduszu Kultury Narodowej.

Brał udział we wszystkich wystawach Pryzmatu. Początkowo interesował się portretem, potem eksperymentował z kolorem, zainteresował się malarstwem ściennym w związku z projektami dla Wawelu.

W latach 1936-37 leczył się w sanatorium gruźliczym w Otwocku, gdzie powstał przejmujący cykl gwaszy z życia szpitalnego.

 

 

 

 

 

 

 

Lucjan Adwentowicz Signature.jpg
bottom of page