top of page

ARTISTS > Maciej Urbaniec

 

 

 

 

 

1925 - 2004
Grafika

Maciej Urbaniec ur. w 1.IX.1925 r. w Zwierzyńcu – zm. w 19.V.2004 r. w Starym Sączu

Współtworzył Polską Szkołę Plakatu, był członkiem Alliance Graphiques International.

Wielokrotny medalista i laureat międzynarodowych konkursów na plakat i grafikę w

Warszawie, Katowicach, Catanii, Mediolanie, Lipsku, Brnie, Lahti i Paryżu. Od lat 60.

uczestniczył we wszystkich wystawach konkursowych na plakat w Polsce. Profesor

projektowania graficznego wrocławskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

O jego pedagogicznej działalności powiedział Ludwik Żelaźniewicz: „W latach 70-tych

ubiegłego wieku Maciej Urbaniec zaszczepił we wrocławskiej PWSSP właśnie plakat,

ale nie tylko. Zaszczepił w ogólności „grafikę pomyślaną”. Czyli opartą o bystre skojarzenie, potrafiącą przenosić idee, pojęcia, treści krótkiego hasła, jak i pełnego dzieła literackiego, filmu”.

Studia rozpoczął na początku lat 50., najpierw w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1952–1954), a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni prof. H. Tomaszewskiego, 1958). Autor kilkuset plakatów o różnorodnej tematyce (teatralnej, społecznej, politycznej) i znaków graficznych (np. znaku „Polonia” na Wystawę Uniwersalną EXPO’92 w Sewilli). Wśród wielu wyróżnień otrzymał m.in. medal „Polonia” i Solidarności Globalnej, Srebrny Medal IV Biennale Grafiki Użytkowej (Brno, 1970), dwa Złote Medale VII Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 1977) oraz srebrne medale Międzynarodowej Wystawy Sztuki Książki w Lipsku.

O jego twórczości, w kontekście albumowej publikacji „Maciej Urbaniec” (wyd. 2006 r.), pisze Władysław Serwatowski na stronach naszego portalu (dział Publikacje): „Maciej Urbaniec – malarz nieskończoności i patriotyzmu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Urbaniec.jpg
Maciej Urbaniec Signature.jpg
bottom of page