top of page

ARTISTS > Marek Kwiatkowski

 

 

 

 

 

ur. 1930
malarstwo, historia sztuki

Profesor historii sztuki, muzeolog, animator życia kulturalnego, malarz. Od blisko pół

wieku związany z Łazienkami Królewskimi, najpierw jako kurator, a od 1986 r. – dyrektor.

Autor setek publikacji oraz kilkunastu książek poświęconych sztuce i dziejom

Warszawy. Nagradzany za niestrudzoną, długoletnią ochronę zabytków polskiego

dziedzictwa narodowego m.in. laureat Nagrody im. św. Brata Alberta (2000) oraz

Dorocznej Nagrody Ministra (2005).

Za kolejne dzieło swego życia uważa ratowanie drewnianej architektury Podlasia.

Odrestaurował XVIII-wieczny dwór w Suchej, gdzie stworzył prywatne Muzeum

Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego. Do skansenu sprowadził ok. 20 unikatowych obiektów z podlaskich wsi i miasteczek.

Jego zasługą jest scalenie unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Łazienki Królewskie i przywrócenie mu dawnej świetności, jako symbolu dziejów historycznych i narodowych. Profesor przypomina, że „Warszawa to Łazienki, a Łazienki to Warszawa. Zwłaszcza, że tu zaczęła się historia miasta. Na wzgórzu ponad Starą Pomarańczarnią był gród Jazdowski i z tym miejscem jest związana pierwsza wiadomość historyczna o Łazienkach. Był to rok 1262.”

Drugim wielkim projektem było założenie Skansenu w Suchej. Prof. Marek Kwiatkowski zakupił posiadłość ze zrujnowanym dworem Cieszkowskich. Jego odbudowa i „renowacja” parku trwała cztery lata, do 1993 r. Część pomieszczeń, wyposażonych w dawne sprzęty, udostępniono zwiedzającym. Znajdują się tu również pamiątki po urodzonym we dworze filozofie i polityku – Auguście Cieszkowskim.

W Skansenie ciągle pojawiają się kolejne obiekty m.in. zespół wiejskich chałup, klasycystyczny dworek z Rudzienka, karczma z Drohiczyna, organistówka, plebania, dworek, stara kuźnia, powozownia, stajnia, wiatrak.

W ciągu 12 lat muzeum odwiedziło ponad 120 tysięcy osób. Profesor nie ma spadkobierców, więc planuje przekazanie zgromadzonych zabytków architektury drewnianej mieszkańcom ziemi węgrowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Kwiatkowski.jpg
bottom of page