top of page

ARTISTS > Marek Sobczyk

 

 

 

 

 

ur. 1955
Malarstwo

Marek Sobczyk urodził się 30 listopada 1955 r. w Warszawie. Studiował malarstwo w

latach 1975-1980 w pracowni prof. Stefana Gierowskiego na Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie. W 1983 związał się z legendarną GRUPPĄ - kolektyw artystów, których

sztuka miała duźy wpływ na charakter polskiego malarstwa lat 80. i 90. Uczestniczył

w pokoleniowych wystawach i wydarzeniach artystycznych m.in.: „Ekspresja lat

80-tych“, BWA, Sopot (1986); „Co słychać?“, Dawne Zakłady Norblina (1987);

„Konstrukcja w procesie“ (3) Pałac Scheiblera, Łódź (1990); „GRUPPA 1982-1991“,

Galeria Zachęta, Warszawa; „Kunst in der Neuen Messe“, Lipsk (1996). W swoim

dorobku ma szereg wystaw indywidualnych (Galeria Zachęta, CSW Zamek

Ujazdowski, Bunkier Sztuki, CSW Łaźnia, Galeria Zderzak), a jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. W ostatnich latach stworzył szereg cykli m. in.: „6 głodów i 1 słów“ (Galeria Zachęta, 2002), „Muzeum w cudzysłowie“ (Galeria Zachęta 2006), „Litery/socrealizacja“ (Galeria Milano, 2006).

Poza malarstwem tworzy instalacje i obiekty przestrzenne. Pisze teksty teoretyczne i literackie. W 1997 wyszła jego książka pt. "Uproszczenie sztuki", wydana przez Galerię Zderzak, z którą artysta współpracuje od lat 80. Zajmuje się też grafiką wydawniczą i reklamową, od 1991 współpracując z Piotrem Młodożeńcem w spółce autorskiej ZAFRYKI. W latach 1991-1996 wspólnie z Jarosławem Modzelewskim prowadził prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie.

Twórca dynamicznych kompozycji figuralnych o bogatej fakturze i frapującej, wielowątkowej treści. Jego obrazy odwołują się często do tradycji kultury i jej symboli. Mają rzadki w polskiej praktyce artystycznej wymiar intelektualny, nie tracąc jednak niczego z witalności i żywiołowości.

W całej swej twórczości odwołuje się do symbolu, znaku, któremu w obrazie często towarzyszy komunikat słowny. Wychodzenie poza konwencje komunikatu czysto obrazowego, lub jedynie słownego służy rozszerzeniu pola znaczeń. Połączenie dwu jakości pozwala w sposób odkrywczy wypowiedzieć się artyście w nurtujących go kwestiach. Obrazy Marka Sobczyka nie są ilustracją a raczej rodzajem komentarza, polem różnicowania i przemiany. Służą odkrywaniu sensów w sposób intuicyjny, pozawerbalny. Zdaniem artysty malarstwo powinien charakteryzować wymiar mentalny.

I by ten wymiar osiągnąć wymagana jest - decyzja artysty, autonomiczność samego obrazu i twórcze podejście widza. Obraz u Marka Sobczyka jest polem eksperymentu, ciągłego znoszenia i ustanawiania nowych sensów istniejącej ikonosfery, badania zachodzących reakcji, związków semantycznych, wyobrażeń symbolicznych i paraleli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Sobczyk.jpg
Marek Sobczyk Signature.jpg
bottom of page