top of page

ARTISTS > Mariusz Hermansdorfer

 

 

 

 

 

ur. 1940
historia sztuki

Urodzony 8 maja 1940 r. we Lwowie.

Od 1964 r. pracuje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, od 1983 r. - jako dyrektor.

Studia z historii sztuki ukończył w roku 1966 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Przebywał na stypendiach naukowych we Francji w 1973 r., we Włoszech w 1978 r.,

w Beneluksie w 1980 r., w Wielkiej Brytanii w 1984 r., w USA w 1988 r., w Szwajcarii

w 1990 r. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Międzynarodowego

Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Międzynarodowego Komitetu Muzeów (ICOM),

rady redakcyjnej miesięcznika "Odra" oraz (kadencyjnie) rad naukowych Muzeów

Narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury. Specjalista w dziedzinie muzealnictwa, krytyk i popularyzator sztuki współczesnej w Polsce i za granicą. Twórca reprezentatywnej kolekcji sztuki XX w. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jako dyrektor przeprowadził gruntowną reorganizację i modernizację Muzeum, czego efektem są m.in. nowe wersje ekspozycji stałych. Zainicjował liczne opracowania naukowe (katalogi zbiorów, wystaw problemowych i indywidualnych). Jest autorem kilkuset wystaw polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą, w tym m.in. prezentacji na Międzynarodowych Festiwalach Sztuki (Sao Paulo w latach 1977-1989; w Cagnes sur Mer w 1975-1996; w New Delhi w 1986-1998). Wystawione prace były wyróżniane m.in. głównymi nagrodami.

Opublikował liczne studia i artykuły o sztuce współczesnej, m.in. "W kręgu nadrealizmu" (1975, 2007), "Artyści Wrocławia 1945-1970" (1996), "Między ekspresją a metaforą" (1999), "Kondycja ludzka" (2001), „Wrocławskie impresje” (2004), „Emocja i ład” (2004), „Interpretacje” (2005), "Magdalena Abakanowicz" (2005), "Waldemar Cwenarski" (2006), Józef Gielniak (2006), Eugeniusz Geppert (2007), Alfons Mazurkiewicz (2007).

Wystawy i publikacje M. Hermansdorfera były wielokrotnie nagradzane w konkursach Ministerstwa Kultury na najciekawsze wydarzenia muzealne roku. W okresie sprawowania przez M. Hermansdorfera funkcji dyrektora, Muzeum Narodowe we Wrocławiu otrzymało w edycjach tego konkursu z lat 1985-2006 kilkadziesiąt nagród, w tym 3 Grand Prix i kilkanaście nagród pierwszych (statuetek Sybilli). Za osiągnięcia odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1988), Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Polonia Restituta (1998, 2005), Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005). Jest też laureatem Nagrody m. Wrocławia (1986), Nagrody Prezydenta m. Wrocławia (1993), Nagrody Ministra Kultury (2001), Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariusz Hermansdorfer.jpg
bottom of page