top of page
Search

Światłoczułe. Kolekcje fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie 11 września – 15 listopada 2009 Komisarz: Danuta Jackiewicz Strona internetowa wystawy www.swiatloczule.mnw.art.pl W XXI wieku żadne poważne muzeum sztuki nie może obyć się bez kolekcji fotografii. Wszędzie tam, gdzie do tej pory nie istniał taki zbiór, uzupełnia się kolekcje o zdjęcia, aby obraz sztuki stał się bardziej wiarygodny i bogaty. W ten sposób ostatecznie doceniono rolę nowego medium w kształtowaniu kultury wizualnej na świecie. Muzeum Narodowe w Warszawie (przed 1916 Muzeum Sztuk Pięknych) jest w tej szczęśliwej sytuacji, że posiada historyczną kolekcję fotografii polskiej i światowej. Już w 1863 roku zakupiło pierwsze cztery odbitki autorstwa Karola Beyera (1818-1877). Od początku XX wieku, zaczęły trafiać do muzeum zbiory polskich kolekcjonerów dzieł sztuki. Poczesne miejsce zajmowała w nich nie tylko rodzima, ale też europejska fotografia z XIX wieku. Kontynuowano także zakupy zdjęć, zwracając szczególną uwagę na dokumentalną wartość fotografii. Nie stroniono od fotoreportażu, prezentującego czas I wojny światowej i przełomowe lata 20. XX wieku. Po II wojnie światowej zasób fotografii wzbogacił się z jednej strony o zdjęcia pochodzące z kolekcji arystokratycznych, z drugiej strony o zbiory związane z kresami wschodnimi dawnej Rzeczypospolitej. Od wielu lat kolekcja jest wzbogacana o dzieła artystów współczesnych, także dzięki darom i depozytom firm oraz osób prywatnych. Na wystawie są eksponowane tylko oryginalne fotografie od techniki dagerotypu poprzez autorskie odbitki na papierze z XIX i XX wieku. Na przykładzie prac  najwybitniejszych mistrzów obiektywu (nie zabraknie też fotografujących Pań) prześledzimy drogę, jaką  w zbiorach muzealnych przeszła ta dziedzina obrazowania od  pozycji dokumentalnego źródła historycznego do autonomicznego dzieła sztuki.


1 view0 comments
bottom of page