top of page
Search

22 sierpnia 2011 zmarł w Szklarskiej Porębie Andrzej Urbanowicz - malarz, grafik, performer

Urodzony w Wilnie. Studiował na ASP w Krakowie i Katowicach, gdzie w 1962 otrzymał dyplom. W połowie lat sześdziesiatych był zwiazany z Galeria Krzywe Koło (gdzie w 1963 miał pierwsza indywidualna wystawę) i innymi działaniami Mariana Bogusza. W drugiej połowie lat sześdziesiatych był współzałoźycielem kręgu ONEIRON. W tym samym okresie założył galerię KATOWICE i był organizatorem trzech Katowickich Spotkań Twórców i Teoretyków Sztuki. W latach 1967-1974 wspólnie z Henrykiem Wańkiem podejmowali szereg różnych działań artystycznych, translatorskich i wydawniczych. Nieco później prowadził podziemne wydawnictwo buddyjskie i był organizatorem pierwszej gminy buddyjskiej w Polsce. W końcu roku 1978 wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam, w 1979 korzystał ze stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a później przez pewien czas brał udział w działalności prosolidarnościowej. W Nowym Yorku i U.S.A. miał dziewięć wystaw indywidualnych. W końcu roku 1992, po trzynastu latach, powrócił do Katowic. W połowie tego samego roku miał duźy, retrospektywny, pokaz w BWA Katowice. Później, kilkadziesiat wystaw w Katowicach i innych miastach. Był również kuratorem wystaw Hansa Bellmera w roku 2002. Był jednym z założycieli Tajnej Kroniki Grupy Pięciu Osób, zwanej później Ligą Spostrzeżeń Duchowych lub Kręgiem Oneiron. Jego prace są zgromadzone w muzeach na całym świecie, także w Muzeum Śląskim w Katowicach i Muzeum Historii Katowic. Uważany był za ikonę polskiego undergroundu artystycznego.

"Kwadratura", 1968


papier, akwarela, gwasz

0 views0 comments
bottom of page