top of page
Search

Agata Duda-Gracz

Reżyserka teatralna i scenograf. Krytycy porównują jej spektakle do teatru Józefa Szajny czy Tadeusza Kantora. Ona sama przyznaje, że fascynuje ją wszelki mit i jego konfrontacja z rzeczywistością. W rozmowie z Justyną Nowicką dla „Rzeczpospolitej” nie zabrakło pytania o twórczość jej ojca – Jerzego Dudy Gracza Reżyserka teatralna i scenograf. Krytycy porównują jej spektakle do teatru Józefa Szajny czy Tadeusza Kantora. Ona sama przyznaje, że fascynuje ją wszelki mit i jego konfrontacja z rzeczywistością. W rozmowie z Justyną Nowicką dla „Rzeczpospolitej” nie zabrakło pytania o twórczość jej ojca – Jerzego Dudy Gracza: „Teraz bardzo zaangażowała się pani w opiekę nad jego spuścizną. Nie brakuje pani dystansu do jego twórczości? Oczywiście, że brakuje, i tak być powinno. Wcale nie uważam, że ten dystans jest potrzebny. Samą pasją i zaangażowaniem nic bym nie zwojowała, stąd moja ścisła współpraca z Fundacją Conspero. To im zawdzięczam zorganizowanie 23 wystaw zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami oraz pokaz multimedialny cyklu "Chopinowi Duda-Gracz" na Expo w Japonii. Oczywiście wszystkie te działania ma uwieńczyć otwarcie w Krakowie Galerii Autorskiej Dudy-Gracza, które dzięki świetnej współpracy z gminą miasta Krakowa, najprawdopodobniej nastąpi w 2010 r.”. Varia: Pełny tekst rozmowy Justyny Nowickiej pt. „Mówię innym językiem niż ojciec" opublikowanej w nr 192 „Rzeczpospolitej”, 18.08.2007. (źródło: portal e-teatr)

1 view0 comments
bottom of page