top of page
Search

Akcje Jerzego Beresia

Wystawa w Bunkrze Sztuki jest szczególną dokumentacją twórczych działań Jerzego Beresia, jednego z najważniejszych przedstawicieli Grupy Krakowskiej. Jego słynne artystyczne manifestacje zachowały się na fotografiach, zapisach wideo, a czasem tylko we wspomnieniach, jak np. „Przepowiednia I”, która miała miejsce w Galerii Foksal w 1968 r. Ponad 150 zdjęć i kilka projekcji filmowych uzupełniono „dokumentami rzeczowymi” z kolekcji krakowskiego i wrocławskiego Muzeum Narodowego m.in. „Wózek romantyczny” (1975), „Przepowiednia II” (1968-1988), „Ołtarz twarzy” (1974). Wśród najsłynniejszych akcji, dotykających problemów polityki, etyki i sztuki były m.in. „Msza romantyczna” (1978), „Msza polityczna” (1980), „Msza artystyczna” (1978) i „Msza awangardowa” (1979), a także „Dialog z Ignacym Witkiewiczem” (1980), „Dialog z Tadeuszem Kantorem” (1991). Pytany o istotę jego manifestacji i akcji (w odróżnieniu od happeningu czy performance) powiedział: „Manifestacja jest ingerencją w rzeczywistość. Tak traktuję sztukę. Tego, co robiłem w kontakcie z publicznością, nie wiążę z żadnym nurtem sztuki. To było nawiązanie do moich prac z przełomu lat 50. i 60., gdy zacząłem tworzyć rzeczy wprost z natury, odrzucając wszelką stylistykę i dochodząc do prostoty, jaka była w momencie, gdy człowiek z patyka i kamienia robił narzędzia. Pod tym względem byłem konsekwentny. Zawsze próbowałem omijać to, co przychodziło z zewnątrz - konwencje, nurty artystyczne. Podobieństwo, jakie ktoś może dostrzec pomiędzy moimi pracami a ludowymi zabawkami, wynika tylko z tego, że to jest zrobione prosto”. (źródło „Gazeta Wyborcza” 15.07.2007, rozmowa Katarzyny Bik). Kraków, Bunkier Sztuki, 13 czerwca – 9 września 2007, Jerzy Bereś „Sztuka zgina życie” varia: Rozmowa Katarzyny Bik z Jerzym Beresiem „O wstydzie, bluźnierstwie i prowokacjach” w „Gazecie Wyborczej” z dnia 15.07.2007

5 views0 comments
bottom of page