top of page
Search

Antoni Janusz Wojnarowski MALUJĘ SWOJE...

Galeria DAP 21 stycznia 2012, godz.19:00 ul. Mazowiecka 11A Warszawa Antoni Janusz Wojnarowski mieszka i pracuje na Ursynowie w Warszawie. Jest artystą konsekwentnie podążającym własną drogą twórczą, malarzem odpornym na zmieniające się mody w sztuce i niezachwianym w przekonaniu o słuszności własnych wyborów . Jego obrazy są rozpoznawalne dzięki wyrazistości języka plastycznej wypowiedzi. Nasycone żywym, soczystym kolorem, klarownie wyznaczającym podziały kompozycyjne – zdają się afirmować radością z obcowania z urodą świata. Maluje pejzaże, kwiaty, zwierzęta, ptaki i ludzi. Posiada w swym dorobku liczne portrety. Opracowuje tradycyjne tematy malarskie posługując się językiem oszczędnego, syntetycznego realizmu. W jego kompozycjach abstrakcyjnych dominuje ruch i fantazja dynamicznych układów barwnych kształtów zaczerpniętych z wyobraźni, ale przywodzących na myśl witalność form biologicznych. — Maria Teresa Krawczyk34 views0 comments
bottom of page