top of page
Search

Arka Wilkonia

Świątecznym prezentem Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” jest wystawa prac Józefa Wilkona. Zbiega się ona również z jubileuszem 50-lecia twórczości artysty. Obok najważniejszych ilustracji książkowych (m.in. do „Pana Tadeusza”) zaprezentowano rysunki wykonane w technikach wodnych (nieprzeznaczone do druku), a dominującym elementem ekspozycji są rzeźby zwierząt, ptaków i ryb z polichromowanego drewna i metalu. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje „zbudowana” specjalnie na to wydarzenie – monumentalna arka i najnowsze, ogromne figury m.in. łosia i krokodyla. Dla Józefa Wilkonia każdy z obiektów rzeźbiarskich jest również ilustracją, o której mówi – przestrzenna. Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa, 9 grudnia 2006 – 21 stycznia 2007, wystawa „Arka Wilkonia”

1 view0 comments
bottom of page