top of page
Search

Artur Grottger w 170. rocznice urodzin

W dniach 2 stycznia do 31 marca 2008 w Turlej Gallery w Krakowie jest wystawa, przygotowana przez Fundację Turleja, w 170. rocznicę urodzin i w 140. rocznicę śmierci Artysty. Publiczność zna tylko niewielką część jego dzieła, tę patriotyczno-martyrologiczną. Łatwo zapominamy, iż istnieje „Grottger nieznany” – twórca dzieła wyjątkowego w polskiej sztuce – Dużego Albumu rysowanego dla narzeczonej Wandy Monné, autor lirycznych krajobrazów, oraz mistrzowskich studiów kolorystycznych. Wystawa w Galerii Turleja w Krakowie przedstawia Grottgera – prekursora multiplikacji fotograficznej i mistrza techniki rysunkowej – znanego i nieznanego. Jest adresowana przede wszystkim do młodego odbiorcy, dla którego twórczość autora Polonii jest rzeczywiście „nieznana”, gdyż ostatnia prezentacja jego dzieł odbyła się dwadzieścia lat temu. Wystawa stwarza wyjątkową sytuację – w dobie funkcjonowania reprodukcji i multimediów – kontaktu z dziełem sztuki, z obrazem. Przedstawiamy ponad sto prac Grottgera z muzeów polskich i kolekcji prywatnych (wiele z nich nie było eksponowanych od 1906). W tej prezentacji – obok najważniejszych i najbardziej znanych dzieł – chcemy przedstawić także takie, które budzą zdziwienie czy wręcz zaskakują. Sztukę artysty poznawać będziemy śledząc kolejne etapy jego twórczości. Wystawę otwierają wczesne prace, ilustrujące polską historię: potop szwedzki i powstanie listopadowe, a jej trzon stanowią dzieła, dzięki którym zyskał sławę, czyli sceny z „wypadków warszawskich” (Warszawa I), powstania styczniowego (Polonia i Lituania) i z martyrologii Polaków na Syberii (Z krzyżem po śniegu). Ekspozycję zamyka mistrzowski obraz olejny Gość w pracowni, który ujawnia Grottgera malarza – wybitego i wrażliwego kolorystę.


10 views0 comments
bottom of page