top of page
Search

aTAK Fangora


„Prace na papierze w kolorze 1948 – 2006” pokazują niemal wszystkie okresy twórczości artysty, który przez prawie 40 lat tworzył poza Polską. Wyjechał w 1961 r., mieszkał w Paryżu, Berlinie Zachodnim, Stanach Zjednoczonych, by 1999 r. powrócić na stałe do kraju. Wystawa w Galerii aTAK zgromadziła ponad 100 bardzo różnorodnych prac, łącznie ze szkicami do obrazów olejnych, plakatami i kompozycjami przestrzennymi. Będą więc wczesne pejzaże i sceny figuralne, abstrakcje z lat 50., op-artowskie koła i fale, inspiracje światem elektronicznych mediów oraz „powroty” do aktu, portretu i prac z wczesnego okresu twórczości, które poddane zostały ponownej, artystycznej obróbce. Dużo tu malarskości, przede wszystkim dzięki stosowaniu przez twórcę wielu technik (olej, gwasz, pastel olejny, kolorowe kredki). Ekspozycji towarzyszy katalog zaprojektowany przez autora, z tekstem Stefana Szydłowskiego i reprodukcjami blisko trzystu prac. Warszawa, Galeria aTAK, 1 czerwca – 31 lipca 2007, „Wojciech Fangor. Prace na papierze w kolorze 1948 – 2006”

2 views0 comments
bottom of page