top of page
Search

Aukcja Dzieł Sztuki DA DESA Unicum

Jacek Malczewski (1854-1929) Portret kobiety jako Solome, 1909 olej, tektura, 81 x 64 cm sygnowany i datowany wzdłuż lewej krawędzi u góry: `J.Malczewski. 1909` na odwrocie pieczątka ze składu przyborów malarskich R. Aleksandrowicz w Krakowie Cena wywoławcza: 365 000 PLN Aukcja Dzieł Sztuki już 18 czerwca, a w ofercie obrazy Jana Matejki, J. Mehoffera, E. Zaka, W. Kossaka, Jana Cybisa, Włodzimierza Terlikowskiego, Zygmunta Menkesa, Alfonsa Karpińskiego i wielu innych znanych i cenionych malarzy XIX i XX wieku. Aukcja Dzieł Sztuki 18 czerwca 2009 czwartek, godzina 19.00 Dom Aukcyjny Desa Unicum ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa Od 4 czerwca zobaczyć można wystawę przedaukcyjną w DA DESA Unicum przy ul. Marszałkowskiej 34-50.


1 view0 comments
bottom of page